User Tools

Site Tools


domobrana

Domobrana

Na počátku války vytáhlo do pole celkem 233 domobraneckých praporů (většinou organizovaných v domobraneckých plucích). Na podzim 1914 bylo sestaveno dalších 30 pochodových domobraneckých praporů a ze záložníků 2. výzvy dalších 200 domobraneckých praporů, z nichž některé byly rovněž odeslány přímo na frontu (především k armádní skupině Pflanzer-Baltin). Nikdy nebylo v plánu všechny tyto jednotky zásobovat doplňky (k čemuž nebylo k dispozici dostatek mužů), a většina postupně zanikala.1)

Předlitavské domobranecké pluky byly z valné většiny přeměněny v samostatné domobranecké prapory, určené ke službě v zázemí. Z původních 40 domobraneckých pluků (č, 1-39 plus ???) zůstalo 16, a to: 1., 2., 5., 6., 11., 13., 22., 23., 25., 26., 27. 31., 32., 51., 409. a 410 - většina z nich v sestavě 106. LdstID a 1. LdstBrig (menší oddíly sloužily rovněž v 7. armádě). Ze zbytku vzniklo zhruba 60 samostatných domobraneckých praporů. Totéž platí o zalitavských – z původních 32 zůstalo 7, a to 3., 5., 6., 17., 19., 20. a 29. Zbytek byl přeměněn zhruba v 70 samostatných domobraneckých praporů.

Po vstupu Itálie do války z některých domobraneckých praporů vzniklo 13 brigád a 7 polobrigád spojených do 6 divizí nasazených na nové frontě; 10 brigád a 4 polobrigády (4 divize) zůstaly zachovány dlouhodobě. Na jaře 1915 už existovalo pouze 300 domobraneckých praporů, z nichž asi jen 100 bylo na frontě, dalších 80 střežilo řeky na balkánské frontě (ty byly v létě 1915 zformovány do 13 brigád a podílely se nemalou měrou na tažení proti Srbsku, Černé Hoře a do Albánie) a zbytek tvořil posádku pevností a dunajských předmostí nebo střežil zásobovací trasy. V listopadu 1915 tak z 382 existujících domobraneckých praporů 210 sloužilo na frontě.2)

Od listopadu 1915 byly všechny bojově nasazené domobranecké prapory nazývané “Landsturm-Infanterie Battailon”, kdežto prapory působící v zázemí “Landsturm-Etappen Battailon”. Na jaře 1916 existovalo 201 bojových praporů3) a 192 etapních. Navíc existovalo ještě větší množství jednotek menších než prapor, které byly určeny ke strážní nebo pracovní službě a sloužily na komunikačních liniích, na okupovaných územích nebo v zázemí. Skládaly se z mužů všech věkových kategorií, kteří nebyli fyzicky schopni služby u jiných jednotek. Jejich organizace se neustále měnila.4)

Počet domobraneckých praporů neustále klesal – v květnu 1916 jich bylo 216, na počátku roku 1917 jich bylo 173 a v červnu 1918 už jen 154. Roku 1917 také začal výrazně klesat počet uherských domobraneckých pluků, jejichž rozpuštění požadovala uherská politická reprezentace v rámci vyrovnání podílu do armády odvedených mužů z obou částí monarchie.

Domobranecké prapory z Českých zemí

LdstMaBaon 1 - Brno
LdstMaBaon 2 - Vídeň A
LdstMaBaon 3 - Vídeň B
LdstMaBaon 4 - Plzeň
LdstMaBaon 5 - Praha
LdstMaBaon 6 - České Budějovice
LdstMaBaon 7 - Litoměřice
LdstMaBaon 8 - Čáslav
LdstMaBaon 15 - Cheb
LdstMaBaon 16 - Praha
LdstMaBaon 17-18 - České Budějovice
LdstMaBaon 19 - Beroun
LdstMaBaon 20 - Litoměřice
LdstMaBaon 21 - Mladá Boleslav
LdstMaBaon 22 - Jičín

Na základě výnosu AOK z 15. 8. 1914 o zřízení domobraneckých praporů z přebytků narukovavších domobranců mělo každé domobranecké okresní velitelství postavit několik domobraneckých praporů, které byly číslovány následovně:

LdstBaon 1-18 - Vídeň A
LdstBaon 19-25 - Vídeň B
LdstBaon 26-29 - Brno
LdstBaon 34-39 - Znojmo
LdstBaon 40-43 - Kroměříž
LdstBaon 44-46 - Cheb
LdstBaon 47-49 - Plzeň
LdstBaon 50-58 - Praha
LdstBaon 61 - Písek
LdstBaon 62-64 - České Budějovice
LdstBaon 65 - Beroun
LdstBaon 66-77 - Litoměřice
LdstBaon 78-85 - Mladá Boleslav
LdstBaon 86-91 - Jičín
LdstBaon 92-93 - Čáslav
LdstBaon 94-95 - Vysoké Mýto
LdstBaon 101-102 - Olomouc
LdstBaon 103 - Opava
LdstBaon 104 - Těšín
LdstBaon 400 - Vídeň A

(Poznámka: podezřelá je mezera v číslech 30-33 (ale možná jen neexistovaly - ovšem dixnut zná číslo 30); mezera 59-60 je také divná, dixnut oba zná; nakonec mezera 96-100 může znamenat že neexistovaly, dixnut ani jeden z nich nezná.)

1)
OULK 4, str. 103 angl. verze
2)
OULK 4, str. 102 a 103 angl. verze
3)
včetně těch které byly součástí nezaniklých pluků
4)
OULK 4, str. 104 angl. verze
domobrana.txt · Last modified: 2022/09/05 19:01 by signumbelli1914