User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ldstir_29

LdstIR 29

(95. domobranecká pěší divize, resp. brigáda, ruské bojiště)

1914

28.8. překročení Visly u Jozefówa
9.9. boje jižně od Lublina
10.9. boj u Goscieradowa
11.-15.9. ústup na Nidu
od poloviny září posádkou pevnosti Kraków
16.-25.11. bitva o Kraków
1.-13.12. výpady během bitvy u Limanowe
15.-18.12. pronásledování na severním břehu Visly po bitvě u Limanowe
20.-31.12. boje na Nidě

1915

Na začátku ledna pluk s celou brigádou rozpuštěn a jeho příslušníci včleněni do LdsIR 6.

LdstMaBaon 6

(v listopadu 1915 změněn v LdstIB 6)

LdstMaBaon 17

(v listopadu 1915 změněn v LdstIB 17)

LdstMaBaon 18

(v červenci 1915 rozpuštěn, zbytek zařazen do LdstMaBaon 17)

LdstBaon 62

LdstBaon 63

LdstBaon 64

(doplňovací obvod (expozitura) Jindřichův Hradec)

bojova_cesta_ldstir_29.txt · Last modified: 2020/05/28 18:39 by signumbelli1914