User Tools

Site Tools


prekladani_nahradnich_teles

Překládání náhradních těles po mobilizaci

Po odchodu jednotek do pole byla přesunuta některá náhradní tělesa (zpravidla pěších pluků) z míst původních posádek do jiných měst1). Důvodem byly pravděpodobně většinou nedostatečné kapacity některých posádkových měst, která nemohla nabídnout prostory pro všechny zmobilizované muže, kteří byli povoláni.

JednotkaPůvodní posádkaDatum přeloženíMísto nové posádky
IR 3 Kroměříž 3.9.1914 Brno2)
IR 11 Písek před 24.8.1914 Praha
IR 21 Čáslav 4.9.1914 Kutná Hora
IR 24 Kolomea před 24.8.1914 Szaploncza
IR 36 Mladá Boleslav 4.9.1914 Budapešť
IR 38 Kecskemét před 24.8.1914 Budapešť
IR 41 Černivci před 24.8.1914 Nagybocsko
IR 49 St. Pölten před 24.8.1914 Vídeň
IR 55 Brzežany před 24.8.1914 Rákos (u Mukačeva), opr. na Kajdanov (10 km SV od Mukačeva)3)
IR 68 Szolnok před 24.8.1914 Budapešť
IR 71 Trenčín před 24.8.1914 Vídeň
IR 73 Cheb před 24.8.1914 Praha
IR 74 Jičín 4.9.1914 Benátky u Milovic (barákový tábor)
IR 76 Soproň před 24.8.1914 Vídeň
IR 80 Zloczów před 24.8.1914 Mukačevo
IR 83 Szombathely před 24.8.1914 Vídeň
IR 84 Vídeň před 24.8.1914 Vídeň (škola ve II. obvodě)
IR 88 Beroun před 24.8.1914 Praha
IR 97 Terst před 24.8.1914 Lublaň
IR 98 Vysoké Mýto 4.9.1914 Josefov
bh IR 1 Sarajevo před 24.8.1914 Budapešť
bh IR 2 Banjaluka před 24.8.1914 Graz
bh IR 3 Tuzla před 24.8.1914 Budapešť
bh IR 4 Mostar před 24.8.1914 Záhřeb
FJB 12 Mladá Boleslav 4.9.1914 Liberec
FJB 20 Terst před 24.8.1914 Lublaň
FJB 27 Černivci před 24.8.1914 Veresmart (u Marmarošské Sihotě)
bh FJB Sarajevo před 24.8.1914 Vídeň
DR 9 Kolomea před 24.8.1914 Nagykaroly
UR 7 Brzežany před 24.8.1914 Nyiregyháza
UR 13 Zloczów před 24.8.1914 Nagykallo (u Nyiregyháza)
sHD 3 Vipava před 24.8.1914 Maribor
GAR 3 Villach před 24.8.1914 Klagenfurt
FKR 8 Gorica před 24.8.1914 Maribor
FsAB 1 Brixen srpen/září Trient
FsAB 2 Gyulafehérvár srpen/září Budapešť
FsAB 3 Nagykanizsa srpen/září Pula
FsAB 8 Heidenschaft (u Mariboru) srpen/září Vídeň
FsAB 9 Praha srpen/září Krakov

Mimo to byly na konci srpna z politických důvodů (aby srbské jednotky odešly z území se srbským obyvatelstvem) prohozeny náhradní prapory IR 6 (Novi Sad→Pécs) s IR 52 (Pécs→Novi Sad) a IR 37 (Nagyvarad→Petrovaradin) s IR 70 (Petrovaradin→Nagyvarad) a dodatečně také IR 19 (Györ) s bh IR 4 (po přeložení Záhřeb)4).
Plánovány, ale nakonec zrušeny, byly přesuny IR 20, 56, 57 a 100 do Krakova.
Doplňovací velitelství (Ergänzungsbezirkskommando) z Terstu se v srpnu přesunulo do Opčiny5).

Překládání náhradních těles jednotek z Haliče

Náhradní tělesa všech jednotek z Haliče byla během prvních měsíců války přeložena dál od hranic, neboť jejich sídla (a doplňovací obvody) byly okupovány ruskými vojsky. Nejdříve (už v srpnu) byly přeloženy jednotky ze sborové oblasti Lvov (plus Stryj), a to do sborové oblasti Košice6). Těsně poté následovalo posunutí jednotek z východní části sborové oblasti Przemyśl hlouběji na západ a následně přesun všech jednotek sborové oblasti Przemyśl (kam???). V polovině září pak byly přesunuty i jednotky ze sborové oblasti Krakov, a to na Moravu a do Slezska7) - tím byla vyklizena celá Halič. Posléze(?) byly ještě jednotky odsunuté ze sborové oblasti Lvov posunuty z oblasti Košice hlouběji do nitra státu (do Štýrska a Maďarska):

JednotkaPůvodní posádkaPřeložen zprvu srpen/září8)Místo nové posádky9)
IR 9 Stryj Sátoralj Ujhely Körmend
IR 10 Przemyśl Tóváros (Tata)
IR 13 Kraków Nový Jičín
IR 15 Lwów Užhorod Leibnitz (Štýrsko)
IR 20 Nowy Sącz Bruntál
IR 24 Kolomyja Gröbming
IR 30 Lwów Užhorod Weiz
IR 40 Rzeszów Moson
IR 41 Černovice Mautern (Štýrsko)
IR 45 Sanok Šoproň
IR 55 Brzežany Voitsberg (Štýrsko)
IR 56 Wadowice Drahotuše
IR 57 Tarnów Přerov
IR 58 Stanislav Chust Mürzuschlag (Štýrsko)
IR 77 Sambor Sanok10) Levice
IR 80 Zloczów Knittenfeld (Štýrsko)
IR 89 Gródek Jagielloński Przemyśl Parkány (Štúrovo)
IR 90 Jaroslaw Szombathely
IR 95 Czortków/Stanislav(?) Szatmár Németi Murau (Štýrsko)
IR 100 Těšín Zábřeh
LIR 16 Krakov Bílovec11)
LIR 17 Rzeszów Csorna12)
LIR 18 Przemyśl Györ13)
LIR 19 Lvov Király Helmecz14)
LIR 20 Stanislav Visk und Bustyaháza15)
LIR 22 Černivci Hosszúmezö16)
LIR 32 Nowy Sącz Opava17)
LIR 33 Stryj Tarczal18)
LIR 34 Jaroslaw Bratislava19)
LIR 35 Zloczów Mukačevo20)
LIR 36 Kolomea Tecsö (u Maramarošské Sihoti)21)
LUR 1 Lvov Tiszaujlak22)
LUR 3 Stryj Rakomaz23)
LFHD 43 Lvov Kálmánd24)
LFHD 45 Przemyśl Komárno25)
FJB 18 Lvov Nagysroelloes
FJB 30 Stanislav Battyn
UR 3 Gródek Jagielloński Przemyśl
UR 4 Lvov Oros
UR 8 Stansislav Nagykaroly, opr. na Csanalos
FKR 31 Stansislav Csanalos, opr. na Nagykároly
FKR 32 Lvov Nagykallo (u Nyiregyhaza), opr. na Kalló-Semjén (18 km JV Nyieregyháza)
FKR 33 Stansislav Kaplony
FKR 11 Lvov Nagykallo (u Nyiregyhaza)
rtADiv 11 Lvov Nyiregyhaza
GAR 11 Stanislav Nyiregyhaza
sHD 11 Lvov Nyiregyhaza
SapB 11 Lvov Nyiregyhaza, opr. na Kiralyháza (12 km od Chustu)
TrDiv 11 Lvov Pazony (u Nyiregyhaza)
LdstIR 1926) Lvov Perbenyik (u Király Helmecz)27)
LdstIR 2028) Stanislav Fejeregyháza29)
LdstIR 2230) Radautz Hosszumezö31)
LdstIR 3332) Stryj Tarczal33)
LdstIR 3534) Zloczów Podhering (u Mukačeva)35)
LdstIR 3636) Kolomea Kaplapatak (u Marmarošské Sihoti)37)

Doplňovací velitelství (Ergänzungsbezirkskommando) z Tarnopolu se v srpnu přesunulo do Lvova, opraveno na Užhorod, z Brzežan do Stryje, opraveno na Mukačevo38), z Černovic do Nagybocsko, ze Lvova do Užhorodu, ze Zloczówa do Mukačeva, z Czortkówa do Szatmár Németi, z Kolomey do Szaploncza (u Marmarošské Sihoti) a ze Stanislavova do Chustu (AOK-OpA, Kt. 3). Domobranecká doplňovací velitelství pak z Czortków do Szatmár Neméti, z Tarnopolu do Užhorodu, Černivci do Nagybocskó, ze Zloczów a z Brzežan do Mukačeva, z Gródek Jag. do Jaroslawi, z Kolomea do Szaploncza (u Marmarošské Sihoti), ze Stanislavova do Chustu, z Lvova do Užhorodu.

Překládání náhradních těles jednotek ze severních částí Uherska

Po polovině listopadu bylo rozhodnuto o posunutí náhradních těles ze severovýchodní části košického sborového velitelství - obvody Marmarošská Sihoť, Mukačevo, Užhorod a Prešov - do zbylých obvodů košické sborové oblasti.39). 23.11. bylo ale přikázáno přesunutí všech náhradních těles ze sborové oblasti Košice, a to do sborové oblast Budapešť (ovšem pouze západně od Dunaje); samotné košické sborové velitelství se přesunulo do Szekésfehérváru40). Tělesa z doplňovacího obvodu Lvov, která se nacházela v obvodu Mukačevo, zahájila přesun 24.11. a byla přesunuta: dělostřelectvo a jezdectvo do sborové oblasti Bratislava (ovšem pouze jižně od Dunaje), zbytek do sborové oblasti Graz (střední a horní Štýrsko)41); samotné sborové velitelství Lvov (nyní Mukačevo) se přesunulo do Grazu a stalo se sborovým velitelstvím Graz II42).

Překládání náhradních těles jednotek z Čech

Náhradní tělesa pěších pluků z Čech (nikoliv však z Moravy!43)) byla na počátku roku 1915 postupně přeložena do národnostně cizího prostředí. Důvody byly politické - vedení státu a armády se snažilo zabránit rozkladnému vlivu českého prostředí na povolané muže a vojáky. Pluky z Čech tak byly přeloženy často do Maďarska, případně do různých jinonárodních oblastí, a namísto nich přišla do Čech náhradní tělesa různých jiných - národnostně spolehlivých - pluků:

JednotkaDatum přeloženíMísto nové posádkyPluk přišedší místo přeloženého
LIR 8 20.10.1914 Salzburg
LIR 28 (před 11/1914) Linec
IR 74 1.1.191544) Kadaň
IR 28 4.2.1915 SzegedIR 245)
IR 18 ?.3.1915 Česká Lípa
IR 8 ?.3.1915 HermannstadtLIR 2
IR 21 (před 8.5.1915) Jager
LIR 7 asi 23.5.191546) Rumburk
IR 11 asi 05/1915 nejdříve Klausenburg (Sedmihradsko)47), poté Békesgyula
IR 91 1.6.1915 KirályhidaIR 101 (Békéscsaba)
IR 35 14.6.1915 Székesfehérvár
LIR 12 ok. pol. června 1915 Nagykanizsa
IR 36 (těsně před rozpuštěním) Debrecín
LIR 10 7/1915 Watens a Volders48)
IR 42 ? ?
IR 73 ? ?
IR 75 ? Debrecín
IR 88 ? ?
IR 92 ? ?
IR 94 ? Kecskemét
IR 98 ? Kaposvár
IR 102 ? Békéscsaba
LIR 6 ? ?
LIR 9 ? ?
LIR 11 ? Sopron
LIR 14 ? Hall
LIR 25 ? Sankt Pölten Pravděpodobně i LdstIR 25
LIR 29 ? ?
LIR 30 ? Prešov
1)
přehled podle AOK, Kt. 2
2)
plukovní VL jsou však nejpozději od ledna 1915 do července 1915 datovány v Hohenstadt, od srpna 1915 nejméně do konce roku v Petrikau/Piotrków
3) , 4) , 5) , 6) , 7) , 38)
AOK-OpA, Kt. 3
8)
AOK-OpA, Kt. 3; kde není uveden datum, tak už v srpnu
9)
Übersicht über die derzeitigen Standorte der stabilen Ersatzkörper des Heeres …atd.; zpracováno Tomášem Kykalem
10)
mezi 1. a 10.9.
11) , 12) , 13) , 14) , 15) , 16) , 17) , 18) , 19) , 20) , 21) , 22) , 23) , 24) , 25) , 27) , 29) , 31) , 33) , 35) , 37)
před 16.9.
26)
LdstEKmdo + LdstEKomp 1/20 a 2/20
28)
LdstEKmdo + LdstEKomp 1/19 a 2/19
30)
LdstEKomp 2/22
32)
LdstEKmdo + LdstEKomp 1/33
34)
LdstEKmdo + LdstEKomp 1/35 a 2/35
36)
LdstEKmdo + LdstEKomp 1/36 a 2/36
39) , 41) , 42)
AOK, Kt. 7
40)
AOK, Kt 7
43)
výjimkou jsou brněnské IR 8 a LIR 14
44)
podle ÖStA-KA, FA, AOK, Op. Abt., k. 2, Op. Nr. 1205 z 27. 8. 1914, Verlegte Ersatzkörper měl být IR 74 přeložen 4. 9. 1914 do barákového tábora Benátky (Milovice). Asi z toho sešlo, protože Übersicht über die derzeitigen Standorte der stabilen Ersatzkörper des Heeres …atd. ve svém vydání z 10. 11. 1914 Beiblatt zum Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer 1914, Nr. 57 (18. 11. 1914), Nr. 586, s. 2 stále uvádí Jičín jako sídlo náhr. praporu. Kadaň se zmiňuje až ve 3. opravě z 19. 12. (Bbl. 66/1914, Nr. 631) s poznámkou, že se tam má pluk stěhovat od 1. 1. 1915. V novém vydání “ýbrsichtu” ze 17. 1. 1915 (Bbl. 5/1915, Nr. 33, s. 3) už figuruje Kadaň.
45)
AT-OeStA/KA ZSt KM Präs Akten 1779, via Jomar Honsi
48)
Vzpomínky Františka Hlubučka, http://hlubucek.net/lit/valka.pdf
prekladani_nahradnich_teles.txt · Last modified: 2024/01/23 23:03 by signumbelli1914