Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/doc/www.velkavalka.info/www/wiki/lib/plugins/move/action/rename.php on line 42

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.velkavalka.info/www/wiki/lib/plugins/move/action/rename.php:42) in /www/doc/www.velkavalka.info/www/wiki/inc/actions.php on line 42
doplnovani_jednotek [Velká válka]

User Tools

Site Tools


doplnovani_jednotek

Table of Contents

Doplňování jednotek v poli

Po odchodu mobilizovaných útvarů do pole zůstalo z každého z nich v místě mírové posádky náhradní těleso (doplňovací velitelství), které mělo za úkol organizovat odesílání doplňků ke své jednotce na frontě. K pluku byly vysílány pochodové prapory (Marschbatallion), k samostatným praporům pochodové roty (Marschkompanie).

Každá série pochodových formací čítala 220 000 až 280 000 mužů1). Muži zařazení do pochodových formací prodělávali 8-týdenní výcvik, který v zimě 1914/1915 probíhal kvůli nedostatku vybavení bez ostrých střeleb (puška byla vojákům přidělena až těsně před odchodem na frontu). Od června 1915 bylo stanoveno, že druhé 4 týdny výcviku mají probíhat nikoliv v sídle doplňovacího útvaru, ale už v zázemí fronty, kde byli k dispozici zkušenější důstojníci. Od podzimu 1915 pak byl výcvik protažen na 12 týdnů – 8 týdnů v sídle doplňovacího útvaru a 4 týdny v zázemí fronty.2) Tento model se však dařilo udržovat pouze v obdobích statických bojů a malých ztrát. V roce 1915 bylo v průměru 54 % důstojníků a 20-40 % mužstva pochodových formací tvořeno muži, kteří již dříve na frontě byli.3)

Pochodové prapory (setniny) pro pěchotu byly na počátku války (do konce roku 1914) vysílány nepravidelně a do značné míry improvizovaně, nicméně už podle centrálních pokynů (tedy u všech jednotek podle stejných instrukcí). Od roku 1915 se systém stabilizoval a útvary byly vysílány zhruba v intervalu 1 měsíce. Vzhledem k nedostatku dalších náhradníků a dostatečnému početnímu stavu jednotek bylo rozhodnuto od počátku roku 1916 prodloužit ho na 6 týdnů (tím se teoreticky ušetřily 3 pochodové prapory za rok)4), nicméně po Brusilovově ofenzivě musel být interval dočasně opět zkrácen na 4 týdny5).

Po překonání této krize a v souvislosti s nedostatkem dalších lidských zdrojů monarchie bylo v roce 1917 přistoupeno ke změnám v systému doplňování: pochodové formace byly (po 12 týdnech výcviku) vysílány od doplňovacích velitelství do výcvikových táborů v zázemí fronty, kde vojáci prodělali dalších 10 týdnů výcviku, než byli považování za schopné služby na frontě. Jednotka na frontě však z výcvikových táborů každý měsíc dostala přesně tolik mužů, o kolik během daného období přišla, takže měla být udržována stále na svých tabulkových početních stavech; díky tomu už nedocházelo k tomu, že by síla jednotek na frontě v klidných obdobích rostla nad předepsaný početní stav, a zároveň ve výcvikových táborech vznikala dostatečná “zásobárna” vojáků pro případné doplnění nárazových ztrát. Početní stav každé setniny pochodových praporů vysílaných z domovských posádek byl od června 1917 omezen na 100 mužů.6)

V roce 1918 byl systém opět upraven tak, že doplňovací velitelství opět vysílalo jeden pochodový prapor měsíčně, ovšem s výrazně sníženým početním stavem (namísto 250 000 mužů, kteří tvořili jednu skupinu pochodových praporů dosud, bylo takto měsíčně nyní odesíláno jen 100 000 mužů).

Formování pochodových formací začalo bezprostředně po odchodu jednotek do války v srpnu 1914 (k vytváření dalších pochodových formací vyzývá Ministerstvo války již 13.8.19147)). Následující přehled obsahuje údaje o jednotlivých pochodových formacích vyslaných do pole během války:

POZOR: Číslování trpí tím, že u pěších pluků byly I. pochodové prapory odeslány už v srpnu, před zahájením bojů, a tvořily pochodové brigády, bojující na počátku bojů samostatně (než byly zpravidla v září rozděleny do svých mateřských pluků), kdežto u zeměbraneckých pluků nic takového nebylo a I. pochodové prapory šly na frontu až v září, aby doplňovaly ztráty svých jednotek. Než v květnu 1916 došlo ke sjednocení8), pořadové číslo IR (a také HIR) je tak o jedno vyšší než pořadové číslo LIR; v přehledu jsou tedy uvedeny vždy X-té pochodové prapory LIR společně s (X-1)-tými prapory IR (pochodové prapory HIR (zatím?) nesledujeme).

I. pochodové prapory (srpen 1914)

I. pochodové prapory pluků společné armády měly jen 3 setniny (namísto kompletních 4). Byly vyslány (stejně jako I. pochodové prapory honvédu, nikoliv však Landwehru) do pole ještě před započetím samotných bojů a nebyly použity k doplnění svých mateřských těles, nýbrž zformovány do samostatných, tzv. pochodových brigád (ta byla tvořena pochodovými prapory několika různých pluků). Pochodové brigády byly z valné většiny po krátké době nasazení na frontě rozpuštěny a zbytky I. pochodových praporů byly poté zařazeny do svých mateřských jednotek.

JednotkaPočet mužů*VyslánDorazilPoznámka
IR 8 ???/87 19.9.19149)Od konce srpna bojoval jako součást 4. MaBrig.
IR 28 21.9.191410)Od konce srpna bojoval jako součást MaIR 27, 14 MaBrig. v sestavě 3. armády11)
IR 49 ???/350 19.9.191412)Od konce srpna bojoval jako součást 4. MaBrig.
IR 81 836/427 19.9.191413)Od konce srpna bojoval jako součást 4. pochodové brigády
IR 99 ???/493 19.9.191414)Od konce srpna bojoval jako součást 4. MaBrig.
TKJR 1 26.8.15)
TKJR 3 24.8.16)

*původní síla pochodového praporu / počet mužů, který byl nakonec zařazen do mateřského tělesa

II. pochodové prapory (září 1914)

Původní orientační termín připravenosti k odchodu stanoven jako “ne dříve než 2.9.1914”17), reálný termín poté ??? (u pluků spadajících pod 5. armádu, která utrpěla velké ztráty v prvním tažení do Srbska, bylo odeslání pochodových praporů uspíšeno a došlo k němu už před koncem srpna18)). Ačkoliv se původně počítalo, že u pluků, které mají odloučený prapor na srbském bojišti bude jedna setnina pochodového praporu směřovat k němu19), nakonec bylo pro velké ztráty úvodních bojů na východním bojišti rozhodnuto, že celý pochodový prapor půjde k pluku a odloučené prapory nedostaly žádné doplňky20). Náhradní MGA byly vyslány jen k IR na ruském bojišti (74 ze 106 pluků společné armády), resp. jen k LIR ze sborových oblasti Krakov, Przemyśl, Lvov, Graz, Innsbruck a všem (32) HIR21). II. pochodové prapory se stavěly jen u asi 8 (ze 40) LIR.22)

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 8 cca 50023) cca 27.9.191424)
IR 17 19.10. dosud nedorazil k 22. LITD25)
IR 18 19.10. dosud nedorazil k 10. ITD26)
IR 21 19.10. dosud nedorazil k 10. ITD27)
IR 28 23.9.191428) 29.9.191429)V Praze existuje jeho deník
IR 36 tvořen již náhradními záložníky30); 19.10. dosud nedorazil k 10. ITD31)
IR 42 před 28.8.191432)
IR 74 před 28.8.191433)
IR 81 25.-28.9.191434)
IR 92 před 28.8.191435)
IR 94 před 28.8.191436)
IR 97 19.10. dosud nedorazil k 22. LITD37)
IR 98 19.10. dosud nedorazil k 10. LITD38)
IR 99 955 27.9.191439)
TKJR 1 23.9.191440)
TKJR 3 28.9.41)
bhIR 2 před 10.10.191442)
FJB 2 19.10. dosud nedorazil k 10. ITD43)
FJB 12 19.10. dosud nedorazil k 10. ITD44)
FJB 9 19.10. dosud nedorazil k 22. LITD45)
FJB 20 19.10. dosud nedorazil k 22. LITD46)
I. pochodové prapory
LIR 3 19.10. dosud nedorazil k 22. LITD47)
LIR 4 19.10. dosud nedorazil k 22. LITD48)
LIR 13 721 2.9.191417.9.191449)
LIR 28 před 8.9.191450)

III. pochodové prapory (říjen 1914)

Původní orientační termín připravenosti k odchodu stanoven jako “ne dříve než 12.9.1914”, mělo jich však být postaveno jen 44 (ze 106 pluků společné armády), resp. 28 (ze 40 pluků zeměbrany)!51) Které nakonec byly a které ne??? Proto v říjnu odešly do pole pochodové formace v celkové síle odpovídající zhruba polovině běžného počtu52), z toho na ruské bojiště možná jen 20 praporů společné armády a 17 praporů zeměbrany53), což by byla jen necelá 1/3 kompletního počtu. Ani III. pochodové prapory pluků nasazených na východní frontě neměly posílat žádnou setninu k odloučeným praporům zařazeným do 6. armády54).

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 5 ???+MGA ca 19.10.191455)
IR 8 cca 100056) 13.11.191457)
IR 25 ???+MGA ca 19.10.191458)
IR 26 ca 19.10.191459)
IR 28 29.9.191460)
IR 32 jen jedna setnina?61)
IR 31 ca 19.10.1914(1 Komp)62)
IR 36 přelom září a října tvořen “kde se co dalo”63)
IR 44 jen dvě setniny?64)
IR 48 ca 19.10.191465)
IR 49nebyl vypraven66)
IR 60 ca 19.10.191467)
IR 65 ca 19.10.191468)
IR 69 jen jedna setnina?69)
IR 72 ca 19.10.1914(1 Komp)70)
IR 81nebyl vypraven71)
IR 87 19.10. dosud nedorazil k 28. ITD72)
IR 99 30.10.191473)
IV/IR 3 29.10.191474)
TKJR 1 28.9.191475)
TKJR 3 28.9.76) 1200 mužů TKJR 3 a 4 neschopných použití v poli77)
TKJR 4 1200 mužů TKJR 3 a 4 neschopných použití v poli78)
FJB 11 ca 19.10.191479)
FJB 19 ca 19.10.191480)
FJB 29 ca 19.10.191481)
FJB 32 ca 19.10.191482)
bh FJB 6 důst., 720 mužů zcela nevycvičení, především ve střelbě 83)
II. pochodové prapory
LIR 2 před 19.10.84)
LIR 3nebyl vypraven?85)
LIR 4nebyl vypraven?86)
LIR 9 28.9.87)
LIR 10 1.10.88)
LIR 11nebyl vypraven?89)
LIR 13nebyl vypraven?90)
LIR 19nebyl vypraven?91)
LIR 21nebyl vypraven?92)
LIR 26 před 19.10.93)
LIR 27 před 19.10.94)
LIR 28 29.9.191495)
LIR 30 30.9.96)
LIR 35nebyl vypraven?97)

IV. pochodové prapory (listopad 1914)

Původně měly být připraveny k odchodu k 10.10.1914.98) AOK vydalo rozkaz k jejich odjezdu ke 3. armádě 21.10., ke 4. armádě 24.10., k 1. armádě 25.10.99) Skládaly se už (i) z předčasně odvedených mužů odvodního ročníku 1914.100) U pluků, které měly odloučený prapor na balkánském bojišti, měla být konečně odeslána jedna pochodová setnina k němu101); později bylo rozhodnuto, že tyto pluky postaví (nad rámec běžných 4 setnin pochodového praporu) ještě 5. pochodovou setninu, která bude odeslána na balkánské bojiště a má být připravena k odchodu k 20.10.102). Všechny pluky, které měly po zformování IV. pochodových praporů ještě přebytek mužstva (odvodního ročníku 1914 a uzdravených), měly postavit 5. a případně 6. pochodové setniny IV. pochodového praporu, které měly být připraveny k odchodu k 1.11.1914103). Tam, kde by i poté zůstalo ještě vycvičené mužstvo odvodního ročníku 1914, měly být postaveny dokonce 7., případně 8. setniny IV. pochodového praporu104), odeslány nejpozději 25.11.105) Na počátku prosince pak byly u některých pluků postaveny ještě další setniny (9., 10., 11. a dokonce 12.)106). Díky tomu v listopadu (resp. ještě až do prosince) odešly do pole pochodové formace v celkové síle zhruba 1,5násobku běžného početního stavu.107), na východní frontu možná až o 2/3 silnější než normálně108).

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 1 celkem 5109)+1110) setnin
IR 2 celkem 6111)+1112) setnin
IR 3 celkem 5113)+1114) setnin
IR 4 celkem 5115)+1116) setnin
IR 5 celkem 5117)+1118) setnin
IR 6 celkem 5119)+2120)+3121) setnin
IR 7 celkem 5122)+1123) setnin
IR 8 211 4.12.1914(1 setnina)124)celkem 4+1125) setnin
IR 9 celkem 6126)+1127) setnin
IR 10 celkem 5 setnin128)
IR 12 celkem 5129)+2130) setnin
IR 13 celkem 6131)+2132) setnin
IR 14 celkem 5133)+2134) setnin
IR 15 celkem 5135)+1136) setnin
IR 16 celkem 4+1137) setnin
IR 17 celkem 5138)+1139) setnin
IR 19 celkem 6140)+1141) setnin
IR 20 celkem 5 setnin142)
IR 21 celkem 4+1143) setnin
IR 23 celkem 6144)+2145) setnin
IR 25 celkem 5146)+2147)+2148) setnin
IR 26 celkem 6149)+1150)+1151) setnin
IR 27 celkem 6 setnin152)
IR 28 2 setniny po 10.11.153), 12.11.1914154) 10.1.1915155)celkem 6156)+1157) setnin
IR 29 celkem 6158)+1159) setnin
IR 30 celkem 6 setnin160)
IR 31 celkem 4+1161) setnin
IR 32 celkem 4+2162)+4163) setnin
IR 33 celkem 5164)+2165) setnin
IR 34 celkem 5166)+1167) setnin
IR 35 celkem 5 setnin168)
IR 36 celkem 6169)+1170) setnin
IR 37 26.12.(9. setnina)171) celkem 5172)+2173)+2174) setnin
IR 38 celkem 4+2175) setnin
IR 39 celkem 6176)+1177) setnin
IR 40 celkem 6178)+1179) setnin
IR 41 14.12.(7. setnina)180) celkem 4+2181)+1182) setnin
IR 42 celkem 4+1183) setnin
IR 43 14.12.(9. a 11. setnina)184) celkem 6185)+1186) setnin
IR 44 celkem 6187)+2188)+4189) setnin
IR 45 celkem 5 setnin190)
IR 46 14.12.(9. setnina)191) celkem 5192)+2193) setnin
IR 47 celkem 6194)+1195)+1196) setnin
IR 48 celkem 5197)+2198) setnin
IR 49 771 30.10.1914199)
IR 50 celkem 5200)+2201) setnin
IR 51 celkem 5202)+1203) setnin
IR 52 celkem 5204)+2205) setnin
IR 54 celkem 5 setnin206)
IR 56 celkem 4+1207) setnin
IR 58 celkem 4+2208) setnin
IR 59 celkem 5209)+1210) setnin
IR 60 celkem 5211)+2212) setnin
IR 61 celkem 5213)+2214) setnin
IR 62 celkem 5215)+2216)+2217) setnin
IR 63 celkem 5218)+1219) setnin
IR 64 celkem 5220)+2221) setnin
IR 65 celkem 6222)+2223)+1224) setnin
IR 66 celkem 4+1225) setnin
IR 67 celkem 5226)+1227) setnin
IR 68 celkem 4+2228)+3229) setnin
IR 69 celkem 5230)+2231)+4232) setnin
IR 70 celkem 5233)+2234) setnin
IR 71 celkem 6235)+2236)+1237) setnin
IR 72 celkem 5238)+2239) setnin, jedna co měla přijít ale do 11.12. nepřišla 240)
IR 74 celkem 4+1241)+3242) setnin
IR 75 2 setniny po 10.11. část 18.11.1914243) celkem 6 setnin244)
IR 76 celkem 5245)+2246) setnin
IR 77 celkem 4+1247) setnin
IR 78 celkem 4+1248) setnin
IR 79 celkem 4+2249) setnin
IR 80 celkem 5250)+1251) setnin
IR 81 232(4.12.)26.10.1914252), další dvě setniny po 10.11.253) 3.11.1914254), další dvě setniny po 10.11.255), 4.12.1914(1 setnina)256) celkem 6257)+1258) setnin
IR 82 celkem 6259)+2260)+1261) setnin
IR 83 celkem 6262)+1263)+1264) setnin
IR 84 celkem 5 setnin265)
IR 85 celkem 4+2266) setnin
IR 86 14.12.(7. setnina)267) celkem 5268)+2269) setnin
IR 87 celkem 4+1270) setnin
IR 88 cca 1000 19.10.1914271), 26.10.1914272), 2 setniny po 10.11.273) 1.11.1914274), 16.11.1914275) 1.11. dorazil prapor tvořený muži odvodního ročníku 1914276), část co dorazila 16.11. téměř celá tvořena ze staršího mužstva, většinou rekonvalescentů z prvních bojů277); celkem 6278)+1279) setnin
IR 89 14.12.(7. setnina)280) celkem 6281)+1282)
IR 90 celkem 4+1283) setnin
IR 91 celkem 4+1284) setnin
IR 92 celkem 4+2285)+3286) setnin
IR 93 celkem 5287)+1288) setnin
IR 94 celkem 4+2289) setnin
IR 95 celkem 5 setnin290)
IR 96 celkem 6291)+2292) setnin
IR 97 celkem 6 setnin293)
IR 98 celkem 5294)+1295) setnin
IR 99 480+240 17.12.(8. setnina)296) 16.11.1914(2 setniny), 5.12.1914(1 setnina)297)celkem 6298)+1299) setnin
IR 100 celkem 4+1300) setnin
IR 101 celkem 4+2301) setnin
IR 102 celkem 4+1/2302) setnin
IV/IR 3 240 3.12.1914303)
TKJR 1 13.11.1914(1 setnina)304)
TKJR 2 celkem 5 setnin305)
TKJR 3 4.11.306)
TKJR 4 celkem 5 setnin307)
bhIR 1 celkem 5308)+1309) setnin
bhIR 2 celkem 5 setnin310)
bhIR 3 celkem 5311)+2312)+3313) setnin
bhIR 4 celkem 5 setnin314)
III. pochodové prapory
LIR 1 celkem 4 setniny315)
LIR 2 celkem 7 setnin316)
LIR 3 celkem 4 setniny317)
LIR 4 celkem 6 setnin318)
LIR 5 třetí setnina až po 13.12.319)
LIR 6 celkem 6 setnin320)
LIR 9 9.11.1914321)celkem 5 setnin322)
LIR 10 7.11.1914323)celkem 5 setnin324)
LIR 11 23.10.1914325)celkem 5 setnin326)
LIR 12 po 11.11.1914327)celkem 5 setnin328)
LIR 13 1030 28.10.1914 3.11.1914329)celkem 4 setniny330)
LIR 14 celkem 5 setnin331)
LIR 15 celkem 5 setnin332)
LIR 16 celkem 5 setnin333)
LIR 17 celkem 4 setniny334)
LIR 18 celkem 4 setniny335)
LIR 19 celkem 4 setniny336)
LIR 20 celkem 5 setnin337), 7. měla přijít, ale do 11.12. nepřišla 338)
LIR 21 celkem 4 setniny339)
LIR 22 celkem 4 setniny340), 7. a 8. měly přijít, ale do 11.12. nepřišly341)
LIR 25 celkem 4 setniny342)
LIR 26 celkem 5 setnin343)
LIR 27 celkem 5 setnin344)
LIR 28 celkem 4 setniny345)
LIR 29 celkem 4 setniny346), dodatečně (po 13.12.) ještě jedna347)
LIR 30 po 11.11.1914348), celkem 4 setniny 349)
LIR 31 14.12.(4. a 5. setnina)350) celkem 5 setnin351)
LIR 32 celkem 4 setniny352)
LIR 33 celkem 5 setnin353)
LIR 34 celkem 6 setnin354)
LIR 35 celkem 4 setniny355)
LIR 36 celkem 5 setnin356)
LSchR I celkem 6 setnin357)
LSchR II celkem 4 setniny358), 7. a 8. měly přijít, ale do 11.12. nepřišly359)
LSchR III celkem 6 setnin360)

Po zařazení IV. pochodových praporů prakticky všechny pluky obdržely od začátku války na doplňcích více než činil jejich výchozí početní stav (okolo 120 %).361) (do IV. pochodových praporů byli už zařazováni běžně náhradní záložníci a zároveň vojáci, kteří na frontě už byli na počátku války362))

V. pochodové prapory (prosinec 1914 / leden 1915)

Původně měly být připraveny k odchodu k 15.12.1914363), v prosinci už se ale počítalo s tím, že jejich 1. setnina bude připravena 16.-20.12. a zbylé do konce prosince364); nakonec měly být připraveny k odchodu po částech k 20.12.1914 (1. setniny), 25.12.1914 (2. setniny), resp. 5.1.1915 (štáb a 3. a 4. setniny), V. MaKomp. u FJB pak k 1.1.1915365). U pluků, které měly odloučený prapor na balkánském bojišti, měla být na Balkán odeslána 2. setnina.366) Skládaly se z předčasně odvedených mužů odvodního ročníku 1915.367). U zeměbrany bylo 4.12. rozhodnuto, že budou postaveny IV. pochodové prapory ze zbytků mužstva odvodního ročníku 1914, z mužů co narukovali v říjnu při předčasných odvodech a uzdravených navrátilců; připraveny měly být k 15.12.1914.368), rozkaz k odeslání byl vydán 12.12.369) U většiny pluků (1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 37) mělo být postaveno a do pole odesláno společně se IV. pochodovým praporem také 3. náhradní kulometné oddělení.370) K 31.12. měly být také postaveny náhradní setniny – zpravidla 2 – u Landsturmu.371) Měli je tvořit především uzdravení navrátilci, dále muži dodatečně “uschopnění” lékařskou prohlídkou a muži vystřídaní z nebojových pozic nově narukovavšími neschopnými služby v poli.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 1 20.12.372) vč. Ers.MGA373)
IR 2 20.12.(1 setnina)374), 26.12.(2. setnina)375), 4.1.(3. a 4. setnina)376), 4.1.(MGA)377)
IR 3 20.12.(1 setnina)378)
IR 4 28.12.(3. a 4. setnina)379)
IR 5 20.12.(1 setnina)380), 29.12.(3. a 4. setnina)381)
IR 6 21.12.(2 setniny)382), 29.12.(3. a 4. setnina)383)
IR 7 19.12.(2 setniny)384), 31.12.(3. a 4. setnina)385)
IR 8 221+??? 20.12.(1 setnina)386), 29.12.(3. a 4. setnina)387) 28.12.1914(1 setnina)388), po Novém roce(zbytek)389), 4.1.(MGA)390)
IR 9 21.12.(1 setnina)391), 26.12.(2. setnina)392), 4.1.(3. a 4. setnina)393)
IR 10 21.12.(1 setnina)394), 31.12.(3. setnina)395), 4.1.(4. setnina)396)
IR 12 17.12.(1 setnina)397), 30.12.(3. a 4. setnina)398)
IR 13 19.12.(1 setnina)399)
IR 14 17.12.(1 setnina)400), 23.12.(1 setnina)401), 25.12.(2. setnina)402), 29.12.(3. a 4. setnina)403), 4.1.(MGA)404)
IR 15 20.12.(1 setnina)405), 22.12.(2 setniny)406), 24.12.(1 setnina)407), 4.1.(3. a 4. setnina)408)
IR 17 19.12.(1 setnina)409), 25.12.(2 setniny)410)
IR 18 19.12.(1 setnina)411), 25.12.(2. setnina)412), 29.12.(3. a 4. setnina)413), 4.1.(MGA)414)
IR 19 18./20.12.(1 setnina)415), 29.12.(3. a 4. setnina)416)
IR 20 19.12.(1 setnina)417), 29.12.(3. a 4. setnina)418)
IR 21 19.12.(1 setnina)419), 30.12.(3. a 4. setnina)420)
IR 23 23.12.(1 setnina)421), 26.12.(2. setnina)422), 4.1.(3. a 4. setnina)423), 4.1.(MGA)424)
IR 24 21.12.(1 setnina)425), 25.12.(2. setnina)426), 31.12.(3. setnina)427)
IR 25 21.12.(2 setniny)428)
IR 25 23.12.(1 setnina)429), 29.12.(3. a 4. setnina)430)
IR 26 29.12.(3. a 4. setnina)431)
IR 27 19.12.(1 setnina)432), 31.12.(3. a 4. setnina)433)
IR 28 19.12.(1 setnina)434), 28.12.1914435), 29.12.(3. a 4. setnina)436), 5.1.(3×200 mužů)437) 1.1.1915438), 23.1.1915439)
IR 29 19.12.(1 setnina)440), 24.12.(4 setniny)441), 26.12.(2. setnina)442)
IR 30 19./20.12.(1 setnina)443), 4.1.(3. a 4. setnina)444)
IR 31 19.12.(1 setnina)445), 29.12.(3. a 4. setnina)446)
IR 32 19.12.(1 setnina)447), 25.12.(2 setniny)448), 29.12.(3. a 4. setnina)449), 5.1.(2 MGA)450)
IR 33 19.12.(1 setnina)451), 29.12.(3. a 4. setnina)452)
IR 34 19.12.(1 setnina)453), 30.12.(3. a 4. setnina)454), 5.1.(MGA)455)
IR 35 19.12.(1 setnina)456), 29.12.(3. a 4. setnina)457), 4.1.(MGA)458)
IR 36 21.12.(1 setnina)459), 25.12.(2 setniny)460), 31.12.(3. a 4. setnina)461), 4.1.(MGA)462)
IR 37 2.1.(4. setnina)463)
IR 39 26.12.(2. setnina)464), 30.12.(3. a 4. setnina)465)
IR 40 21.12.(1 setnina)466), 26.12.(2. setnina)467), 3.1.(3. a 4. setnina)468)
IR 41 17.12.(1 setnina)469), 21.12.(1 setnina)470), 26.12.(2. setnina)471), 2.1.(3. a 4. setnina)472)
IR 43 26.12.(2. setnina)473)
IR 44 20.12.(3 setniny)474), 23.12.(1 setnina)475), 30.12.(3. a 4. setnina)476), 5.1.(2 MGA)477)
IR 45 21.12.(1 setnina)478), 3.1.(3. a 4. setnina)479), 4.1.(MGA)480)
IR 47 19.12.(1 setnina)481), 25.12.(2 setniny)482), 29.12.(3. a 4. setnina)483)
IR 48 17.12.(1 setnina)484), 31.12.(3. a 4. setnina)485)
IR 49 250+??? 17.12.(1 setnina)486), 28.12.(3. a 4. setnina)487) 24.12.1914(1 setnina)488), po Novém roce(zbytek)489)
IR 50 20.12.(1 setnina)490), 30.12.(3. a 4. setnina)491)
IR 51 21.12.(1 setnina)492), 4.1.(MGA)493)
IR 54 19.12.(1 setnina)494) vč. Ers.MGA495)
IR 55 22.12.(1 setnina)496), 25.12.(2 setniny)497), 31.12.(3. a 4. setnina)498), 4.1.(MGA)499)
IR 56 20.12.(1 setnina)500)
IR 57 20.12.(1 setnina)501)
IR 58 21.12.(1 setnina)502), 30.12.(3. a 4. setnina)503)
IR 59 20.12.(1 setnina)504), 24.12.(1 setnina)505), 29.12.(3. a 4. setnina)506), 4.1.(MGA)507)
IR 60 19.12.(1 setnina)508), 31.12.(3. a 4. setnina)509), 4.1.(MGA)510)
IR 61 19.12.(1 setnina)511), 21.12.(1 setnina)512), 23.12.(1 setnina)513), 30.12.(3. a 4. setnina)514)
IR 62 19.12.(1 setnina)515), 30.12.(3. a 4. setnina)516)
IR 63 20.12.(1 setnina)517), 31.12.(3. a 4. setnina)518)
IR 64 20.12.(1 setnina)519), 29.12.(3. a 4. setnina)520)
IR 65 18./20.12.(1 setnina)521), 26.12.(2. setnina)522), 30.12.(3. a 4. setnina)523), 4.1.(MGA)524)
IR 66 22.12.(1 setnina)525), 3.1.(4. setnina)526)
IR 67 23.12.(1 setnina)527), 26.12.(2. setnina)528), 31.12.(3. a 4. setnina)529), 4.1.(MGA)530)
IR 69 20.12.(2 setniny)531), 2.1.(3. a 4. setnina)532), 5.1.(2 MGA)533)
IR 70 19.12.(1 setnina)534), 29.12.(3. a 4. setnina)535), 4.1.(MGA)536)
IR 71 17.12.(1 setnina)537), 25.12.(2. setnina)538), 30.12.(3. a 4. setnina)539), 6.1.(MGA)540)
IR 72 17.12.(1 setnina)541), 29.12.(3. a 4. setnina)542), 4.1.(MGA)543)
IR 73 23.12.(2 setnina)544)
IR 74 10.12.1914?545)
IR 75 20.12.(2 setniny)546), 29.12.(3. a 4. setnina)547), 30.12.1914548), 4.1.(MGA)549) prapor zařazen v celku jako I. polní prapor550)
IR 76 17.12.(1 setnina)551), 29.12.(3. a 4. setnina)552), 6.1.(MGA)553), 8.1.(Ersatztansport)554)
IR 77 4.1.(MGA)555)
IR 80 20.12.(1 setnina)556), 4.1.(MGA)557)
IR 81 26.12.1914(1 setnina)558), 4.1.(3. a 4. setnina)559) 19.12.(1 setnina)560)
IR 82 24.12.(1 setnina)561), 27.12.(2. setnina)562), 8.1.(2 MGA)563)
IR 83 17.12.(1 setnina)564), 22.12.(1 setnina)565), 24.12.(1 setnina)566), 29.12.(3. a 4. setnina)567)
IR 84 17.12.(1 setnina)568), 28.12.(3. a 4. setnina)569)
IR 85 20.12.(1 setnina)570), 29.12.(3. a 4. setnina)571), 5.1.(2 MGA)572)
IR 86 22.12.(1 setnina)573), 30.12.(3. a 4. setnina)574)
IR 87 22.12.(1 setnina)575), 31.12.(3. a 4. setnina)576)
IR 88 3.12.1914577), 20.12.(2 setniny)578), 29.12.(3. a 4. setnina)579), 4.1.(MGA)580) “Více i méně starší mužstvo a rekonvalescenti”581)
IR 89 19.12.(1 setnina)582), 26.12.(2. setnina)583), 29.12.(3. a 4. setnina)584)
IR 90 21.12.(1 setnina)585), 29.12.(3. a 4. setnina)586)
IR 93 19.12.(1 setnina)587),3.1.1915588) 10.1.1915589)vč. Ers.MGA590)
IR 95 21.12.(1 setnina)591), 26.12.(2. setnina)592)
IR 96 19.12.(1 setnina)593), 30.12.(3. a 4. setnina)594)
IR 97 21.12.(1 setnina)595), 25.12.(2 setniny)596), 30.12.(3. a 4. setnina)597)
IR 98 21.12.(1 setnina)598), 29.12.(3. a 4. setnina)599), 4.1.(MGA)600)
IR 99 221+246+??? 20.12.(1 setnina)601), 25.12.(2. setnina)602), 31.12.(3. a 4. setnina)603) 24.12.1914(1 setnina)604), 28.12.1914(1 setnina)605), po Novém roce(zbytek)606)vč. Ers.MGA607)
IR 100 19.12.(1 setnina)608), 30.12.(3. a 4. setnina)609)
IR 101 29.12.(3. a 4. setnina)610)
IV/IR 3 232 11.12.1914611)
TKJR 1 22.12.1914(1 setnina)612), 26.12.1914(1 setnina)613), 29.614)/30.12.(3. setnina)615), 4.1.(MGA)616) jen 3 setniny617)
TKJR 2 20.12.(1 setnina)618), 24.12.(1 setnina)619), 30.12.(3. a 4. setnina)620)
TKJR 3 19.621)/22.12.1914(2 setniny)622), 25.12.(1. a 2. setnina)623), 29.12.(3.)624), 4.1.(MGA)625), 5.1.1915(1 setnina)626) jen 3 setniny627)
TKJR 4 20.12.(1 setnina)628), 24.12.(1 setnina)629), 29.12.(3. setnina)630) jen 3 setniny631)
bhIR 1 19.12.(1 setnina)632), 25.12.(2 setniny)633), 29.12.(3. a 4. setnina)634) 20.12. z Budapešti k pluku odešlo 300 mužů býv. Arb.Abt.635)
bhIR 2 19.12.(1 setnina)636), 30.12.(3. setnina)637) 20.12. z Budapešti k pluku odešlo 200 mužů býv. Arb.Abt.638)
bhIR 3 19.12.(1 setnina)639), 25.12.(2 setniny)640), 29.12.(3. a 4. setnina)641)
bhIR 4 19.12.(1 setnina)642), 26.12.(2. setnina)643), 29.12.(3. setnina)644)
FJB 1 27.12.(5. MaKomp.)645)
FJB 2 29.12.(5. MaKomp.)646)
FJB 4 28.12.(5. MaKomp.)647)
FJB 5 27.12.(5. MaKomp.)648)
FJB 6 25.12.(2. MaKomp.)649)
FJB 7 28.12.(5. MaKomp.)650)
FJB 8 29.12.(5. MaKomp.)651)
FJB 9 30.12.(5. MaKomp.)652)
FJB 10 27./28.12.(5. MaKomp.)653)
FJB 11 po 20.12.654)
FJB 12 po 20.12.655)
FJB 13 po 20.12.656)
FJB 14 po 20.12.657)
FJB 16 po 20.12.658)
FJB 18 po 20.12.659)
FJB ?? 26.12.(5. MaKomp.)660)
FJB 17 27.12.(5. MaKomp.)661)
FJB 19 27.12.(5. MaKomp.)662)
FJB 20 30.12.(5. MaKomp.)663)
FJB 21 po 20.12.664)
FJB 22 28.12.(5. MaKomp.)665)
FJB 23 po 20.12.666)
FJB 24 po 20.12.667)
FJB 25 27.12.(5. MaKomp.)668)
FJB 27 27.12.(5. MaKomp.)669)
FJB 28 po 20.12.670)
FJB 29 26.12.(5. MaKomp.)671)
FJB 30 27.12.(5. MaKomp.)672)
FJB 31 26.12.(5. MaKomp.)673)
FJB 32 27.12.(5. MaKomp.)674)
bh FJB 26.12.(5. MaKomp.)675)
IV. pochodové prapory
LIR 1 17.12.(MGA)676) vč. Ers. MGA677)
LIR 2 18.12.678) bez Ers. MGA679)
LIR 3 18.12.680) bez Ers. MGA681)
LIR 4 21.12.682) bez Ers. MGA683)
LIR 5 22.12.(2 setniny)684), 2.1.(1 setnina)685) bez Ers. MGA686)
LIR 6 vč. Ers. MGA687)
LIR 7 vč. Ers. MGA688)
LIR 8 vč. Ers. MGA689)
LIR 9 21.12.690) vč. Ers. MGA691)
LIR 10 22.12.692) vč. Ers. MGA693)
LIR 11 21.12.694) vč. Ers. MGA695)
LIR 12 21.12.696) vč. Ers. MGA697)
LIR 13 272+717 21.11.1914(setnina), 17.698)./18.699)12.1914(prapor) 25.11.1914(setnina), 26.12.1914(prapor)700)bez Ers. MGA701). V listopadu odešla jedna pochodová setnina (mimo pořadí)
LIR 14 19.12.702) vč. Ers. MGA703)
LIR 15 20.12.(1 setnina)704) vč. Ers. MGA705)
LIR 16 bez Ers. MGA706)
LIR 16 bez Ers. MGA707)
LIR 17
LIR 19 23.12.708)
LIR 20 22./24.12.709)
LIR 21 19.12.710) bez Ers. MGA711)
LIR 22 1 setnina712) před 1.5.713) bez Ers. MGA714)
LIR 24 19.12.715) vč. Ers. MGA716)
LIR 25 17./18.12.717) vč. Ers. MGA718)
LIR 26 22.12.719) bez Ers. MGA720)
LIR 27 18.12.721) bez Ers. MGA722)
LIR 28 vč. Ers. MGA723)
LIR 29 vč. Ers. MGA724)
LIR 30 22.12.725) vč. Ers. MGA726)
LIR 31 bez Ers. MGA727)
LIR 32 bez Ers. MGA728)
LIR 35 17.12.729)
LIR 36 18./22.12.730) bez Ers. MGA731)
LSchR I 22.12.732) bez Ers. MGA733)
LSchR II 17.12.734) bez Ers. MGA735)
LSchR III 18.12.736) bez Ers. MGA737)

Landsturm:
5.1.1915: 1. a 2. MaKomp. pro LdstIR 1, 14, 21, 7, 29
6.1.1915: 1. MaKomp. pro LdstIR 11

Ještě před odesláním V. pochodových praporů bylo zřejmé, že jejich zařazením se početní stavy pěchoty na obou válčištích podaří zvýšit jen na 60–75 % válečného stavu.738) Ke 30.12.1914 byly odeslány všechny MaKomp. FJB.739) Ke 3.1.1915 byly odeslány všechny 740) štáby a 3. a 4. MaKonmp. pěších pluků, vyjma IR 76 a IR 77 a 4. Komp. IR 24.741); již odeslané štáby, 3. a 4. MaKomp. pluků 27 ITD (25, 34, 67, 85) musely být kvůli zácpám na německých železnicích pozdrženy do 4.1.742)

VI. pochodové prapory (leden 1915)

Měly být připraveny k odchodu k 20.1.1915 (1. a 2. setniny), resp. k 30.1.1915 (3. a 4. setnina se štábem)743), u FJB k 20.1.1915744). Příchod k jednotkám se tedy očekával okolo 25.1., resp. 5.2.1915745). U zeměbrany bylo 4.12. rozhodnuto, že budou postaveny V. pochodové prapory ze zbytků mužstva odvodního ročníku 1914, z mužů co narukovali v říjnu při předčasných odvodech a uzdravených navrátilců; připraveny měly být k 15.1.1915.746) Posléze bylo uspíšeno odeslání prvních setnin, které měly být připraveny už k 1.1., a terrmín 15.1. zůstal platný pro zbylé dvě setniny.747) Pro pluky 3. ITD a 13. LITD, které utrpěly velké ztráty (Limanowa), bylo žádáno o co nejrychlejší vyslání praporů bez ohledu na zbytek armády748); posléze k nim byla přidána také 21. LITD749).

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 20.1.1915(1 Komp.) 31.1.1915(2 Komp.)750)
TKJR 1 20.1.1915(2 setniny), 26.1.1915(1 setnina)751) jen 3 setniny752)
TKJR 3 26.1.1915753) jen 3 setniny754)
TKJR 4 jen 3 setniny755)
bh IR 1 jen 3 setniny756)
bh IR 2 jen 3 setniny757)
bh IR 3 jen 3 setniny758)
bh IR 4 jen 3 setniny759)
V. pochodové prapory
LIR 2 5.1.(1. setnina)760) vč. MGA761)
LIR 3 vč. MGA762)
LIR 4 31.12.(1. setnina)763) vč. MGA764)
LIR 5 vč. MGA765)
LIR 12 2.1.(1 setnina)766)
LIR 13 256+535 2.1.1915(1 setnina), 16.1.1915(2 setniny) 6.1.1915(setnina), 22.1.1915(2 setniny)767)vč. MGA768)
LIR 19 3.1.(1 setnina)769)
LIR 16 vč. MGA770)
LIR 21 8.1.(1. setnina)771) vč. MGA772)
LIR 22 31.12.(1. setnina)773)
LIR 24 28.12.774)
LIR 25 2.1.775)
LIR 26 31.12.(1. setnina)776) vč. MGA777)
LIR 27 2.1.(1 setnina)778)
LIR 30 2.1.(1 setnina)779)
LIR 31 vč. MGA780)
LIR 35 6.1.(1 setnina)781)
LIR 36 31.12.(1. setnina)782)
LSchR I vč. MGA783)
LSchR II vč. MGA784)
LSchR III vč. MGA785)

Ke 4.1. byly odeslány všechny786) první MaKomp V. MaBaonů Landwehru vyjma LIR 2, 16, 21, 22, 35.787)

VII. pochodové prapory (únor 1915)

V prosinci se předpokládalo, že budou připraveny k 20.-28.2.1915788). Nakonec měly být připraveny k odchodu k 15.2.1915 (štáb a 1. a 2. setnina), resp. k 25.2. (u FJB 20.2.) (3. a 4. setnina). K jejich naplnění bylo nutno u některých pluků provést výměnu mužstva (Standesausgleich), v případě nouze mohly být doplněny nejlépe vycvičenými muži, kteří narukovali 16.1.1915 (tedy už z opakovaných odvodů).

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 23.2.1915(2 Komp.) 3.3.1915(1 Komp.)789)
IR 28 přelom února a března 1915790)
21.2.1915791)
IR 74 10.12.1914?792)
IR 81 421+??? 26.2.1915(2 setniny), 5.3.1915(1 setnina)793)
IR 88 5.3.1915(2 setniny)794)
TKJR 1 20.2.1915(2 setniny), 27.2.1915(1 setnina)795)
TKJR 3 24.2.1915(1 setnina), 10.3.1915(2 setniny)796)
VI. pochodové prapory
LIR 13 444 18.2.1915 23.2.1915797)

VIII. pochodové prapory (březen 1915)

Od počátku bylo jasné, že budou stavěny z mužstva narukovaného po opakovaných odvodech (prosinec 1914), tedy ročníků 1878-1890; aby se stihl jejich výcvik (počítalo se, že budou připraveny ke konci března), bylo stanoveno, že část odvedených - která bude určena do VIII. pochodových praporů - narukuje v polovině ledna798). Nakonec měly být připraveny k odchodu k 15.3.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 23.3.1915799)
IR 28 26.3.1915800)
IR 36 23.3.1915801)
IR 81 19./20.3.1915802)
IR 88 22.3.1915(2 setniny), před 26.3.1915(zbytek)803)
TKJR 1 21.3.1915804) 25.3. pak ještě 2 MGA po 1 důstojníkovi a 36 mužích
TKJR 3 22./24.3.1915805)
VII. pochodové prapory
LIR 13 653 16.3.1915806) 24.3.1915807)Přidělen k LIR 21
LIR 15 25.3.1915808)Přidělen k LIR 2
LIR 28 po 10.3.1915809) před 20.3.1915810)pluk u 24 ITD

IX. pochodové prapory (duben 1915)

Měly být stavěny z mužstva narukovaného (po prosincových opakovaných odvodech) v polovině února; tedy ročníků 1878-1890811). Připraveny k odchodu měly být k 15.4.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 18.4.1915812)
IR 28 21.4.1915813)Rozdělen mezi ostatní jednotky (2 důstojníci a 258 mužů do TKJR 4)
IR 81 15./18.4.1915814)“Zkušení” vojáci vřazeni 15.4., ostatní 18.4.
TKJR 1 16.4.1915815)
TKJR 3 26./27.4.1915816)
TKJR 4 20.4.1915817)
VIII. pochodové prapory
LIR 13 752 8.4.1915 12.4.1915818)

X. pochodové prapory (květen 1915)

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 23.5.1915819)
IR 81 9.5.1915820)
IR 93 20.5.1915821)
TKJR 1 6.5.1915822) Nikoliv k pluku, ale na italskou hranici
TKJR 3 5./6.5.1915823) Nikoliv k pluku, ale na italskou hranici; do pluku asi včleněn 4.8.1915 bei Selc(?)
IX. pochodové prapory
LIR 12 1.5.1915824)
LIR 13 631 30.4.1915 5.5.1915825)

XI. pochodové prapory (červen 1915)

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 18.6.1915826)
TKJR 1 16.6.1915827) 26.6. pak ještě Ersatz MGA Transport - 55 mužů
TKJR 3 10.6.1915828)
X. pochodové prapory
LIR 13 747 30.5.1915 13.6.1915829)
LIR 31 17.6.1915830)
LIR 32 nejpozději 13.6.1915831)

XII. pochodové prapory (červenec 1915)

Měly být připraveny k odchodu k 20.6.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 15.7.1915832)
IR 28 NEVYSLÁN NEVYSLÁNzůstal u náhr. praporu833)
IR 36 NEVYSLÁN NEVYSLÁNzůstal u náhr. praporu834)
IR 91 27.6.1915 nebo 30.6.1915835) konec července 1915836), 11.7.1915837)včetně Jaroslava Haška
TKJR 1 2 důstojníci, 131 mužů(16 důstojníků, 728 mužů) 30.6.1915(1 setnina), 2.7.(celý prapor)838) Nikoliv k pluku, ale na italskou frontu
TKJR 3 22.7.1915839)
XI. pochodové prapory
LIR 13 733 26.6.1915 27.7.1915840)

XIII. pochodové prapory (srpen 1915)

Měly být připraveny k odchodu k 20.7.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 15.8.1915841)
IR 28 0 NEPOSTAVEN NEPOSTAVEN 842)
IR 36 0 NEPOSTAVEN NEPOSTAVEN 843)
IR 91 krátce před 24.9.1915844)
TKJR 1 21 důstojníků, 728 mužů 28.7.1915845) 16.7. ještě MGA (1 důstojník, 34 mužů)
TKJR 3 22./24.8.1915846) Plus 28.7. 5. MaKomp
XII. pochodové prapory
LIR 13 759 29.7.1915 15.8.1915847)
LIR 14 17.8.1915848)

XIV. pochodové prapory (září 1915)

Měly být připraveny k odchodu k 20.8.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 19.9.1915849)včetně Karla Poláčka
IR 28 zařadit co nejvíc aktivních důstojníků a pokud možno jen mužstvo z Prahy850)
IR 36 0 NEPOSTAVEN NEPOSTAVEN 851)
TKJR 1 23.8.1915852) plus 5. MaKomp
TKJR 3 4.10.1915853)
XIII. pochodové prapory
LIR 12 polovina srpna 1915854)
LIR 13 778 25.8.1915 18.9.1915855)

XV. pochodové prapory (říjen 1915)

Měly být připraveny k odchodu k 20.9.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 24.10.1915856)
IR 28 1 setnina zařadit co nejvíc aktivních důstojníků a pokud možno jen mužstvo z Prahy857)
IR 36 0 NEPOSTAVEN NEPOSTAVENA už nebude stavět nikdy858)
TKJR 1 19 důstojníků, 683 mužů 28.9.1915859) plus 5. MaKomp - 3 důstojníci, 126 mužů plus 4.10. transport na severní bojiště 3 důstojníci, 219 mužů (Italové)
TKJR 3 22.10.1915860) Plus 3.10. 5. MaKomp.
XIV. pochodové prapory
LIR 13 764 28.9.1915 16.10.1915861)

XVI. pochodové prapory (listopad 1915)

Měly být připraveny k odchodu k 20.10.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 23.11.1915862)
IR 75 prapor zařazen v celku jako IV. polní prapor863)
TKJR 1 1 důstojník, 728 mužů 24.10.1915864) Plus 10.11. transport na severní bojiště - 226 mužů (Italové)
TKJR 3 26.11.1915865) Plus 10.11. transport na severní bojiště
XV. pochodové prapory
LIR 13 725 28.10.1915 22.11.1915866)

XVII. pochodové prapory (prosinec 1915 / leden 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 20.11.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 5.1.1916867)
IR 28 1 setnina 868)
TKJR 1 23.11.1915869) plus 1.12. transport na severní bojiště
TKJR 3 14./20.1.1916870)
XVI. pochodové prapory
LIR 13 636 24.11.1915 19.1.1916871)

(od 1916 změna periodicity: už ne každý měsíc, ale každých 6 týdnů)

XVIII. pochodové prapory (leden/únor 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 1.1.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 28 2 setniny 872)
TKJR 1 5.1.1916873) plus 10.1. transport na severní bojiště
TKJR 3 16./18.2.1916874)
XVII. pochodové prapory
LIR 13 618 11.1.1916 29.2.1916875)

(s XVIII. pochodovými prapory na frontu přicházejí první 18letí muži)

XIX. pochodové prapory (únor 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 10.2.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 28 2 setniny 876)
TKJR 1 11.2.1916877) plus 22.2. transport na severní bojiště
XVIII. pochodové prapory
LIR 13 690 18.2.1916 10.4.1915878)
LIR 28 ?.2.1916879)

XX. pochodové prapory (duben 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 20.3.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 28 4 setniny a 1 MGA 880)
TKJR 1 8./10.4.1916881) plus 3.4. transport na severní bojiště; nazývají ho XIX
IX. pochodové prapory
LIR 13nebyl vypraven882)
LIR 14 1.4.1916883)označuje ho jako XVII.

U LIR bylo číslo XX. vynecháno, aby se srovnalo číslování s IR a HIR

XXI. pochodové prapory (květen 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 1.5.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 15.5.1916884) plus 16.5. transport na severní bojiště
LIR 13nebyl vypraven885)
LIR 14 29.5.1916886)označuje ho jako XIX.

XXII. pochodové prapory (červen 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 15.6.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 7.7.1916887) plus 2.7. transport na severní bojiště - 500 mužů
TKJR 3 27.6.1916888) nazývají ho XX.
LIR 13 451+206 17.6.1916(2 setniny), 23.6.1916(1 setnina) 21.6.1916(2 setniny), 19.7.1916(1 setnina)889)

Mimořádné pochodové prapory (červenec 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 20.7.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 3 2./3.8.1916890) nazývají ho XXI
LIR 12 14.7.1916891)
LIR 13 620 14.7.1916 30.7.1916892)

Zařazovat: uzdravené, muže rčoníků 1872-1897, kteří prodělali aspoň 8 týdnů výcviku, muži ročníku 1898 v Uhersku vůbec v Rakousku jen výjimečně když to nejde jinak, a to ne ty, kteří pracují v zemědělství.893)

XXIII. pochodové prapory (srpen 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 10./20./31.8.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 24.8.1916894) plus 27.8. transport na severní bojiště
TKJR 3 23.8.1916895) nazývají ho XXII
LIR 12896) 17.6.1916897)
LIR 13 642 13./21.8.1916 22.9.1916898)

XXIV. pochodové prapory (říjen 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 15.9.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 200 5.9.1916899) jenom Italové (takže na sever?)
TKJR 3 13./16.10.1916900) nazývají ho XXIII
LIR 13 621 3.10.1916 21.11.1916901)

XXV. pochodové prapory (listopad 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 20.10.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 24.10.1916902)
TKJR 3 nebyl vyslán903) nazývají ho XXIV
LIR 13 621 9.11.1916 12.1.1917904)

XXVI. pochodové prapory (prosinec 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 15.12.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 29.12.1916905) plus 11.1.1917 posila MGA
TKJR 3 21.12.1916(polovina), 11.1.1917(polovina)906)

|

LIR 13 nebyl vypraven907)

XXVII. pochodové prapory (leden 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 1.2.1917.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 3.2.1917908) plus 14.1.1917 transport na severní bojiště a 24.2. posila MGA

XXVIII. pochodové prapory (březen 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 15.3.1917.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 21.3.1917909) plus 24.3.1917 posily MGA
TKJR 3 12.3.1917910) nazývají ho XXVI

XXIX. pochodové prapory (květen 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 1.5.1917 (1. série), resp. 1.6.1917 (2. série).

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 75 koncem května XXIII. MaKomp.911)
TKJR 1 7.5.1917(1 setnina), 7.6. (1 setnina)912) plus 15.5.1917 transport na severní bojiště
TKJR 3 24.4.1917913) nazývají ho XXVII

XXX. pochodové prapory (červen 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 15.6.1917.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 18.6.1917(1 setnina), 7.6. (1 setnina)914) plus 18.7.1917 posily MGA
TKJR 3 8.5.1917(1 setnina), 2.7. (1 setnina)915) nazývají ho XXVIII

XXXI. pochodové prapory (červenec 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 20.-25.7.1917.

XXXII. pochodové prapory (srpen 1917)

Měly být připraveny k odchodu k cca 25.8.1917.

XXXIII. pochodové prapory (říjen 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 25.9.1917.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 3.10.1917(2 setniny), 7.6. (1 setnina)916) plus 6.10.1917 jedna setnina na severní bojiště
TKJR 3 29.7.1917(1 setnina), 6.9.1917 (1 setnina)917) nazývají ho XXIX

XXXIV. pochodové prapory (listopad 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 1.11.1917.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 6 důstojníků, 205 mužů 24.11.1917(2 setniny)918)

XXXV. pochodové prapory (prosinec 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 1.12.1917.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 12 důstojníci, 105 mužů + 3 důstojníci, 102 mužů 21.11.1917(1 setnina), 10.12. (1 setnina)919) plus 10.12.1917 transport na severní bojiště(2 setniny) - 6 důstojníků, 206 mužů

XXXVI. pochodové prapory (leden 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 4.1.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 17 důstojníků, 407 mužů 17.1.1917(4 setniny)920)

XXXVII. pochodové prapory (únor 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 1.2.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 12 důstojníci, 101 mužů + 6 důstojníků, 305 mužů 19.2.1918(1 setnina), 22.2. (3 setniny)921)
TKJR 3 20.2.1918922)

XXXVIII. pochodové prapory (březen 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 5.3.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 12 důstojníci, 102 mužů 24.3.1918(1 setnina)923)
TKJR 3 9.3.1918(1 setnina), 10.4.1918 (2 setniny)924)

XXXIX. pochodové prapory (duben 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 10.4.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 32 důstojníci, 100 mužů po 19.4.?925)

XL. pochodové prapory (květen 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 6.5.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 14 důstojníci, 203 mužů + ??? 15.5.1918(2 setniny), 24.5.(4 setniny)926)
TKJR 3 2 důstojníci, 63 mužů 18.5.1918(1 setnina)927) Označují ho jako XXXVII

XLI. pochodové prapory (červen 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 10.6.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 11 důstojník, 102 mužů + 2 důstojníci, 102 mužů 1.7.1918(1 setnina), 4.7.(1 setnina)928)
TKJR 3 15.6.1918(1 setnina)929) Označují ho jako XXXVIII

XLII. pochodové prapory (červenec 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 20.7.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka

XLIII. pochodové prapory (srpen 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 6.8.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 12 důstojníci, 101 mužů + 2 důstojníci, 102 mužů + 2 důstojníci, 101 mužů + 2 důstojníci, 102 mužů 20.8.1918(1 setnina), 3.9.(1 setnina), 6.9.(1 setnina), 13.9.(1 setnina)930)
TKJR 3 16.8.1918(1 setnina)931)

XLIV. pochodové prapory (září 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 6.9.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 3 30.9.1918932)

XLV. pochodové prapory (říjen 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 26.10.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
1) , 2) , 3) , 4)
OULK 4
5)
OULK 4, str. 790
6)
OULK 7, str. 32
7)
AOK, Kt. 1
8)
OeStA-Manuscript-Carnegie-Die Ö-U Armee im WK
9) , 12) , 14)
OeStA - 4. ITD
10) , 29) , 60) , 439) , 790)
Fučík: Osmadvacátníci
11)
VL IR 28, KA Wien
13) , 71) , 558)
IR 81
15) , 40) , 75) , 304) , 612) , 613) , 615) , 751) , 795) , 804) , 815) , 822) , 827) , 838) , 845) , 852) , 859) , 864) , 869) , 873) , 877) , 881) , 884) , 887) , 894) , 899) , 902) , 905) , 908) , 909) , 912) , 914) , 916) , 918) , 919) , 920) , 921) , 923) , 926) , 928) , 930)
deník EBaonu TKJR, Tyroler archiv
16) , 41) , 76) , 306) , 622) , 626) , 753) , 796) , 805) , 816) , 823) , 828) , 839) , 846) , 853) , 860) , 865) , 870) , 874) , 888) , 890) , 895) , 900) , 903) , 906) , 910) , 913) , 915) , 917) , 922) , 924) , 925) , 927) , 929) , 931) , 932)
Marschformationen TKJR 3, Tyroler archiv
17) , 19) , 21) , 22) , 51)
AOK OpA Kt. 1
18)
OeStA-AOK-OpA, Kt. 2
20)
OeStA-AOK-OpA, Kt. 3
23) , 56)
podle početních stavů
24) , 39)
OeStA, 4. ITD
25) , 26) , 27) , 31) , 37) , 38) , 42) , 43) , 44) , 45) , 46) , 47) , 48) , 55) , 58) , 59) , 62) , 65) , 67) , 68) , 70) , 72) , 79) , 80) , 81) , 82) , 84) , 85) , 86) , 89) , 90) , 91) , 92) , 93) , 94) , 97) , 99) , 100) , 103) , 104) , 363)
AOK, Kt. 5
28)
Pazdera: Češi v první světové válce. Pokus o vymezení válečného prožitku českých vojáků rakousko-uherské armády …
30) , 63) , 154) , 272) , 545) , 792) , 836) , 844)
Pichlík: Čeští vojáci proti válce
32) , 33) , 35) , 36)
OeStA-AOK, Kt. 2
34)
IR 81, podle početních stavů
49) , 329) , 700) , 767) , 797) , 806) , 818) , 825) , 829) , 840) , 847) , 855) , 861) , 866) , 871) , 875) , 878) , 882) , 885) , 889) , 892) , 898) , 901) , 904) , 907)
Zeměbranci z Hané…
50)
Pavel Vondrášek, LIR 28
52) , 107)
Klose: Die Ö-U Armee im Weltkrieg…
53) , 105) , 108) , 112) , 116) , 118) , 120) , 123) , 127) , 130) , 132) , 134) , 136) , 137) , 139) , 141) , 143) , 145) , 147) , 150) , 157) , 159) , 161) , 162) , 165) , 167) , 173) , 175) , 177) , 179) , 181) , 183) , 186) , 188) , 193) , 195) , 198) , 201) , 203) , 205) , 207) , 208) , 210) , 212) , 214) , 216) , 219) , 221) , 223) , 225) , 227) , 228) , 231) , 234) , 236) , 239) , 241) , 246) , 247) , 248) , 249) , 251) , 258) , 260) , 263) , 266) , 269) , 270) , 279) , 282) , 283) , 284) , 285) , 288) , 289) , 292) , 295) , 299) , 300) , 301) , 302) , 309) , 312)
AOK, Kt. 7
54) , 101)
AOK-OpA, Kt. 3
57) , 66) , 73) , 74) , 124) , 199) , 297) , 303) , 388) , 389) , 488) , 489) , 604) , 605) , 606) , 611)
OeStA 4. ITD
61) , 64) , 69) , 106) , 121) , 148) , 151) , 163) , 170) , 174) , 189) , 196) , 217) , 224) , 229) , 232) , 237) , 242) , 261) , 264) , 286) , 313) , 361) , 364) , 368) , 370) , 746) , 788) , 798) , 811)
AOK, Kt. 8
77) , 78)
AOK, Kt. 5, hlášení 4. EAK z 20.10.
83)
AOK, Kt. 5, hlášení 4. EAK z 19.10.
87) , 88) , 96) , 109) , 111) , 113) , 115) , 117) , 119) , 122) , 126) , 128) , 129) , 131) , 133) , 135) , 138) , 140) , 142) , 144) , 146) , 149) , 152) , 153) , 156) , 158) , 160) , 164) , 166) , 168) , 169) , 172) , 176) , 178) , 185) , 187) , 190) , 192) , 194) , 197) , 200) , 202) , 204) , 206) , 209) , 211) , 213) , 215) , 218) , 220) , 222) , 226) , 230) , 233) , 235) , 238) , 244) , 245) , 250) , 253) , 255) , 257) , 259) , 262) , 265) , 268) , 273) , 278) , 281) , 287) , 290) , 291) , 293) , 294) , 298) , 305) , 307) , 308) , 310) , 311) , 314) , 315) , 316) , 317) , 318) , 320) , 321) , 322) , 323) , 324) , 325) , 326) , 327) , 328) , 330) , 331) , 332) , 333) , 334) , 335) , 336) , 337) , 339) , 340) , 342) , 343) , 344) , 345) , 346) , 348) , 349) , 351) , 352) , 353) , 354) , 355) , 356) , 357) , 358) , 360)
AOK, Kt. 6
95)
Vzpomínky Josefa Maříka, Křečovické listy 20/2007, via PV
98)
Pichlík: Čeští vojáci proti válce, str. 29
102)
AOK, Kt. 5; není zřejmé, zda to je ta jedna setnina co měla jít na Balkán, a nebo zda to je setnina NAVÍC a tedy šly dvě
110) , 114)
AOK, kt. 7
125)
AOK, Kt 7
155)
Fučík: Osmadvacátníci; Lein: Pflichterfüllung oder Hochverrat
171) , 180) , 182) , 184) , 191) , 240) , 267) , 280) , 296) , 319) , 338) , 341) , 347) , 350) , 359) , 365) , 366) , 369) , 371) , 372) , 373) , 374) , 375) , 376) , 377) , 378) , 379) , 380) , 381) , 382) , 383) , 384) , 385) , 386) , 387) , 390) , 391) , 392) , 393) , 394) , 395) , 396) , 398) , 399) , 401) , 402) , 403) , 404) , 405) , 406) , 407) , 408) , 409) , 410) , 411) , 412) , 413) , 414) , 416) , 417) , 418) , 419) , 420) , 421) , 422) , 423) , 424) , 425) , 426) , 427) , 428) , 429) , 430) , 431) , 432) , 433) , 434) , 436) , 437) , 440) , 441) , 442) , 443) , 444) , 445) , 446) , 447) , 448) , 449) , 450) , 451) , 452) , 453) , 454) , 455) , 456) , 457) , 458) , 459) , 460) , 461) , 462) , 463) , 464) , 465) , 466) , 467) , 468) , 470) , 471) , 472) , 473) , 474) , 475) , 476) , 477) , 478) , 479) , 480) , 481) , 482) , 483) , 485) , 487) , 490) , 491) , 492) , 493) , 494) , 495) , 496) , 497) , 498) , 499) , 500) , 501) , 502) , 503) , 504) , 505) , 506) , 507) , 508) , 509) , 510) , 511) , 512) , 513) , 514) , 515) , 516) , 517) , 518) , 519) , 520) , 522) , 523) , 524) , 525) , 526) , 527) , 528) , 529) , 530) , 531) , 532) , 533) , 534) , 535) , 536) , 538) , 539) , 540) , 542) , 543) , 544) , 546) , 547) , 549) , 552) , 553) , 554) , 555) , 556) , 557) , 559) , 560) , 561) , 562) , 563) , 565) , 566) , 567) , 569) , 570) , 571) , 572) , 573) , 574) , 575) , 576) , 578) , 579) , 580) , 582) , 583) , 584) , 585) , 586) , 587) , 590) , 591) , 592) , 593) , 594) , 595) , 596) , 597) , 598) , 599) , 600) , 601) , 602) , 603) , 607) , 608) , 609) , 610) , 614) , 616) , 618) , 619) , 620) , 621) , 623) , 624) , 625) , 628) , 629) , 630) , 632) , 633) , 634) , 636) , 637) , 639) , 640) , 641) , 642) , 643) , 644) , 645) , 646) , 647) , 648) , 649) , 650) , 651) , 652) , 653) , 660) , 661) , 662) , 663) , 665) , 668) , 669) , 671) , 672) , 673) , 674) , 675) , 676) , 677) , 678) , 679) , 680) , 681) , 682) , 683) , 684) , 686) , 687) , 688) , 689) , 690) , 691) , 692) , 693) , 694) , 695) , 696) , 697) , 698) , 701) , 702) , 703) , 704) , 705) , 706) , 707) , 708) , 709) , 710) , 711) , 714) , 715) , 716) , 717) , 718) , 719) , 720) , 721) , 722) , 723) , 724) , 725) , 726) , 727) , 728) , 729) , 730) , 731) , 732) , 733) , 734) , 735) , 736) , 737) , 738) , 739) , 741) , 742) , 748) , 760) , 763) , 771) , 773) , 774) , 775) , 776) , 781) , 782) , 787)
AOK, Kt. 10
243)
OeStA: Verlustlisty IR 75 - poznámka
252)
vzpomínky E. Russwurma
254)
IR 81, vzpomínky E. Russwurma
256)
IR 81, OeStA 4. ITD
271) , 274) , 275) , 276) , 277) , 577) , 581)
Wagner, Karel: S českým plukem na ruské frontě
362)
Lein: Pflichterfüllung oder Hochverrat
367)
To vyplývá z rozkazu odkazovaného výše, který předpokládal, že odvodní ročník 1914 bude prakticky kompletně využit k postavení IV. pochodových praporů
397) , 400) , 469) , 484) , 486) , 537) , 541) , 551) , 564) , 568)
AOK, Kt. 10; ale může to být ještě poslední setnina IV. MaBaonu
415) , 521)
AOK, Kt. 10; ale 18.12. to může být ještě poslední setnina IV. MaBaonu
435)
Pichlík: Čeští vojáci proti válce; Rada, Karel: Vzpomínky
438)
Rada, Karel: Vzpomínky
548) , 550) , 863) , 911)
ŠIMÁK-OSTROVECKÝ, Váša: Paměti vojáka
588) , 589)
Začal, Josef: Památník
617) , 627) , 631) , 635) , 638) , 654) , 655) , 656) , 657) , 658) , 659) , 664) , 666) , 667) , 670) , 712) , 713) , 744) , 747) , 749) , 752) , 754) , 755) , 756) , 757) , 758) , 759) , 761) , 762) , 764) , 765) , 768) , 770) , 772) , 777) , 780) , 783) , 784) , 785)
AOK, Kt. 11
685)
AOK, Kt. 10 - není ale jisté, že to není už 1. setnina V. MaBaonu
699)
LIR 13
740)
odkazuje se na rozkaz Op. Nr. 5758
743)
AOK, Kt. 8 a 11
745)
KA-NFA-DK-1020-17 ITD, Jänner-Februar 1915 - sdělení sboru divizi o pochodových formacích z 7.1.1915
750) , 789) , 799) , 812) , 819) , 826) , 832) , 841) , 849) , 856) , 862) , 867)
Válečný deník IR 18
766) , 769) , 778) , 779)
AOK, Kt. 10 - není ale jisté, že nepatří ještě ke IV. MaBaonu
786)
odkazuje se na rozkaz Op.Nr. 5425
791)
Kunz: Tajnosti rakouského generálního štábu, str. 95
793)
IR 81 - 21 LITD
794)
21 LITD
800)
Fučík: Osmadvacátníci; Lein: Pflichterfüllung oder Hochverrat; Kunz: Tajnosti rakouského generálního štábu, str. 128
801)
Glód, Bogusław: Czesi u Sękowej
802)
IR 81, vzpomínky E- Russwurma
803)
OeStA 21. LITD, X. Korps
807) , 808)
Dějiny LIR 21
809)
dopis Václava Šlajse, via M.Š.
810)
Dokumenty 2. pěší divize
813) , 817)
Feldakten TKJR 4, Tyroler archiv
814) , 820)
IR 81 - Kypr
821)
Začal: Památník
824) , 897)
Tomáš Jakl: Francouzský legionář Zdenko Waldhütter, in Legionářský směr 4/2013
830) , 831)
Urbański: Die Geschichte der k.k. Schützendivision 46; neuvádí číslo praporu
833) , 834) , 842) , 843) , 850) , 851) , 857) , 858) , 868) , 872) , 876) , 880) , 893)
TKJR 2, Tyroler archiv
848) , 883) , 886)
Kasalý: Paměti
854)
Tomáš Jakl: Francouzský legionář Zdenko Waldhütter, in Legionářský směr 4/2013; překlepem však uvádí “polovina července”, srpen vyplývá pouze z kontextu
879)
Vzpomínky Františka Marka
891)
kmenový list Wenzel Bárta via David Říha
896)
tohle by měl být asi spíš XII.
doplnovani_jednotek.txt · Last modified: 2024/06/05 22:54 by signumbelli1914