Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/doc/www.velkavalka.info/www/wiki/lib/plugins/move/action/rename.php on line 42

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.velkavalka.info/www/wiki/lib/plugins/move/action/rename.php:42) in /www/doc/www.velkavalka.info/www/wiki/inc/actions.php on line 42
ru_armada_v_r_1914 [Velká válka]

User Tools

Site Tools


ru_armada_v_r_1914

Rakousko-uherská branná moc v r. 1914

FIXME
Rakousko-uherská branná moc (Bewaffneten Macht) se v r. 1914 dělila na tyto části:

 • společná armáda (Gemeinsamen Armee)
 • předlitavská zeměbrana (kaiserlich-königliche Landwehr)
 • uherská zeměbrana (Király Honvédség/königlich ungarische Landwehr)
 • námořnictvo (k.u.k. Kriegsmarine)Pěchota v r. 1914

V roce 1914 tvořilo základ pěchoty rakousko-uherské armády:

Vedle pěších pluků existovaly i prapory polních myslivců.

Pěší pluky

Jak již bylo řečeno, na začátku Velké války měla rakousko-uherská armáda 102 pěších pluků. Každý pěší pluk měl určen doplňovací obvod, z jehož území byl doplňován. Z území Čech bylo doplňováno 16 pěších pluků, z území Moravy a Slezska 8 pluků. Z území Slovenska bylo (aspoň zčásti) doplňováno 8 řadových pěších pluků, další dva řadové pěší pluky byly doplňovány z území pozdější Podkarpatské Rusi. Kromě toho bylo 10-15 procent vojáků slovenské národnosti u 6. pěšího pluku z Noveho Sadu v Srbsku (v současnosti v Srbsku).3)

Složení pěšího pluku (řadového, bosensko-hercegovinského, pluku tyrolských cís.myslivců) v r. 1914

Zpracováno dle: Jiří Vorlíček: Historický vývoj organizace jednotlivých druhů zbraní rakousko-uherské armády 1648-1914.

mírová organizace
 • velitelství pluku
 • 4 polní prapory
 • 4 oddíly strojních pušek
 • náhradní prapor
 • augementační sklad
válečná organizace
 • velitelství pluku
 • 4 polní prapory
 • 4 oddíly strojních pušek
 • bojový trén
 • proviantní trén
 • náhradní prapor

Kromě toho každý pluk při mobilizaci stavěl:

 • štábní rotu pro vyšší velitelství
 • 1 prapor s vlastním bojovým a proviantním trénem pro službu ve druhé linii

Pěší pluky do pole nastupovaly většinou se třemi prapory4), čtvrtý prapor byl přidělen k jiné jednotce - často k horské brigádě 5).

V místě mírové posádky zůstal po odchodu pluku náhradní prapor, který měl za úkol cvičit povolané zálohy (které byly odvedeny doplňovacími úřady) a odesílat je v pochodových praporech na frontu jako doplňky pluku.


Početní stav roty 6):

hodnost normální mírový stav zvýšený mírový stav 7)
hejtman 1 1
nadporučík – poručík 3 3
podporučík – praporčík1 1
rotní trubač 1 1
štábní šikovatel 1 1
šikovatel 1 1
účetní poddůstojník 1 1
četař 3 4
desátník 6 8
svobodník 6 8
vojín 70 91
rotní bubeník 1 1
důstojnický sluha 4 4
celkem 99 125
celkem bojových 86 112

Přibližné početní válečné stavy jsou:

 • 4000 mužů pluk
 • 1000 prapor
 • 250 mužů rota
 • kulometný oddíl: 25 mužů. 22 koní, 32 kulomety Schwarzlose

Prapory polních myslivců

Složení Praporu polních myslivců č. 11 v r. 1914

Kriegsgleiderung des Bataillons bei Kreigsbeginn./Válečné složení praporu na začátku války.
Baons-Kmdt./Velitel praporu
Obstlt. Dr. Jur. Oswald Eccher ab Echo v. Marienberg
Adj. Oblt. Ernst Bertalotti/Adjutant-pobočník npor. Ernst Bertalotti
Baonshornist ObJg. Brunnhuber/Trubač Oberjäger Brunnhuber8)

Čtyři roty/setniny (číslované průbžně) každá o síle cca 250 bodáků.

Kulometný oddíl se dvěma kulomety a municí nesenými na koných, nebo mulách.

Trén se dělil na dvě části - bojový a proviantní.

Polní myslivci


Dělostřelectvo v r. 1914

FIXME jak bylo dělostřelectvo zařazeno k divizím a sborům…

The Austrian Field-Artillery in the summer of 1914

Přehled dělostřelectva v r. 1914

Polní a horské dělostřelectvo

Na začátku války měla rakousko-uherská armáda:

 • 42 polních dělostřeleckých pluků,
 • 14 polních houfnicových pluků,
 • 11 horských dělostřeleckých pluků,
 • 8 jezdeckých dělostřeleckých divizionů a
 • 14 těžkých houfnicových divizionů.9)

K jednotlivým divizím bylo dělostřelectvo přiděleno takto:

FKR = Feldkanonenregiment
FABr = Feldartilleriebrigade
ID
LID
HID

Pluk Posádka pluku Brigáda Divize Velitelství divize Přidělení záložních baterií10) Poznámka
FKR1 Krakov 12.FABr 12.ID Krakov
FKR2 Olomouc 46.FABr 46.LID Krakov
FKR3 Krakov 5.FABr 5.ID Olomouc
FKR4 Vídeň 13.FABr 13.LID Vídeň
FKR5 Brno 4.FABr 4.ID Brno
FKR6 Wiener Neustadt 25.FABr 25.ID Vídeň 112 LstIBrig (Pula)
FKR7 Lublaň 22.FABr 22.LID Graz
FKR8 Gorice 28.FABr 28.ID Lublaň
FKR9 Klagenfurt 6.FABr 6.ID Graz
FKR10 Budapešť 31.FABr 31.ID Budapešť
FKR11 Hajmáskér 32.FABr 32.ID Budapešť 102 LstIBrig (Segedýn)
I./FKR12 Budapest 40.FABr 40.HID Budapešť
II./FKR12 41.FABr 41.HID Budapešť
FKR13 Sopron 37.FABr 37.HID Bratislava 100 LstIBrig
FKR14 Bratislava 14.FABr 14.ID Bratislava
FKR15 Komárno 33.FABr 33.ID Komárno
FKR16 Lučenec 27.FABr 27.ID Košice 101 LstIBrig (Budapešť)
FKR17 Miškolc 15.FABr 15.ID Miškolc
FKR18 Prešov 39.FABr 39.HID Košice 105 LstIBrig (Graz)
FKR19 Oradea 17.FABr 17.ID Oradea Kotor/Cattaro, 5. baterie - Rayon Banat
I./FKR20 Temesvár 20.FABr 20.HID Oradea 95 LstID
II./FKR20
FKR21 Lugos, 1. Fehértemplom 34.FABr 34.ID Temešvár
FKR22 Plzeň 19.FABr 19.ID Plzeň
FKR23 Praha, 2. Elbekosteletz 21.FABr 21.LID Praha
FKR24 Č. Budějovice 9.FABr 9.ID Praha
FKR25 Josefov 10.FABr 10.ID Josefov
FKR26 Terezín, 1. Bilin 26.FABr 26.LID Litoměřice
FKR27 Hradec Králové 29.FABr 36 LstIBrig (Litoměřice)
FKR28 Přemyšl 45.FABr 45.LID Přemyšl
FKR29 Jaroslav 2.FABr 2.ID Jaroslav 106 LstID
FKR30 Přemyšl 24.FABr 24.ID Přemyšl 111 LstIBrig
FKR31 Stanislav 43.FABr 43.LID Černovice 35 LstIBrig (Černovice)
FKR32 Lvov 30.FABr 30.ID Lvov 93 LstIBrig
FKR33 Stanislav, 2.Černovice 11.FABr 11.ID Lvov 97 LstIBrig (Košice)
FKR34 Brassó 38.FABr 38.HID Klausenburg 107 LstIBrig
FKR35 Kolosvár 35.FABr 35.ID Klausenburg 40 LstIBrig (Brno)
FKR36 Nagyszeben 16.FABr 16.ID Hermannstadt 103 LstIBrig (Klausenburg)
FKR37 Agram 42.FABr 42.HID Agram 5. baterie podřízena XV. sboru
FKR38 Esseg 7.FABr 104 LstIBrig (Agram)
FKR39 Warasdin 36.FABr 36.ID Agram 109 LstIBrig (Budapešť)
FKR40 Linz, 1. Wels 44.FABr 44.LID Insbruk
FKR41 Salzburg 8.FABr 8.ID Bozen 108 LstIBrig (Innsbruck)
FKR42 Steyr 3.FABr 3.ID Linec 1 LstIBrig (Vídeň)

Složení

Polní dělostřelecké pluky

Válečná organizace polního dělostřeleckého pluku měla dvě varianty11). Většina - 34 pluků - měla 5 baterií:

Velitelství pluku 50 mužů12), 30 koní 13), 2 čtyřspřežní vozy 14)
I. divizion 1. baterie 6x 8cm M5/8 6 děl15), 6 hlomozen16), 180 mužů, 140 koní, 4 dvouspřežní vozy 17), 1 čtyřspřežní vůz 18), 14 šestispřežních vozů 19). 20)
2. baterie 6x 8cm M5/8 dtto
II. divizion 3. baterie 6x 9cm M75/99 dtto
4. baterie 6x 9cm M75/99 dtto
5. baterie 6x 9cm M75/99 dtto

Poznámka: Počty v tabulce - http://www.weltkriege.at/.
Při mobilizaci stavěly pluky 6, 11, 13, 16, 18, 19, 22, 27, 29 – 36, 38, 39, 41 a 42 navíc ještě záložní baterii.
8 pluků mělo pouze 4 baterie21):

Velitelství pluku
I. divizion 1. baterie 6x 8cm M5/8
2. baterie 6x 8cm M5/8
II. divizion 3. baterie 6x 9cm M75/99
4. baterie 6x 9cm M75/99


celkem: 24 Geschütze, 24 Munitionswagen 940 Mann, 740 Pferde, 20 2-Spänner, 7 4-Spänner, 70 6-Spänner 22)
Každá baterie se skládala ze 3 čet23) po 2 dělech a dvou hlomoznách. Četa se pak dělila na dvě poločety24):

baterie 1. četa poločeta 1 dělo, 1 hlomozna25)
poločeta 1 dělo, 1 hlomozna26)
2. četa 2 děla, 2 hlomozny27)
3. četa 2 děla, 2 hlomozny28)


Regiments-ersatzabtlg. 4 Geschütze, 2 Materialwagen 50 Mann, 40 Pferde, 1 2-Spänner, 2 4-Spänner, 4 3-Spänner

Pevnostní dělostřelectvo

Jezdectvo v r. 1914

V roce 1914 bylo řadové jezdectvo 29) tvořeno:

 • 15 dragounskými pluky
 • 16 husarskými pluky
 • 11 hulánskými pluky

Zeměbranecké jezdectvo předlitavské bylo tvořeno:

 • 6 zem. hulánskými pluky
 • 1 jezdeckým tyrolským střeleckým divizionem
 • 1 jezdeckým dalmatským střeleckým divizionem

Uherské zeměbranecké jezdectvo bylo tvořeno 10 uherskými zem. husarskými pluky.

Porovnání s ostatními armádami

Rakousko-uherská divize měla na počátku války oproti ruské o 14 kulometů a 4 prapory méně, oproti ruským 58 měla jen 44 děl a dotaci munice na jedno dělo necelých 600 kusů, oproti ruským 600–1000 kusům.30)

1)
U bosensko-hercegovinských jednotek sloužil za Velké války Ludvík Krejčí, v roce 1938 Hlavní velitel československé branné moci.
2)
V rámci zalitevské zeměbrany, tj. honvédu existovaly 4 pluky chorvatské domobrany (Kraljevsko Hrvatsko Domobranstvo). Ty tvořily 42. zeměbraneckou pěší divizi.
3)
Vojenské dějiny Československa, II. díl, Naše vojsko, Praha 1986
4)
Se čtyřmi prapory do pole nastupoval z Českých zemí, Slovenska a Podkarpatské rusi IR11, IR26, IR36, IR54, IR65, IR71, IR75 a IR88 … takže to zas taková vyjímka nebyla.
5)
Mimo horské brigády byl na začátku války přidělen IV./3. k 8.IBr, II./28. k 18IBr a I/99 - strážní služba v Hofburgu, jeho MGA u 7.IBrig jako zbytek pluku… zkontrolovat, doplnit
6)
zpracováno dle: Pod císařským praporem, Praha 2003, ISBN 80-902745-5-2
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/
7)
zvýšený mírový stav měly odloučené prapory v Bosně a Hercegovině
8)
to je věčný problém překladu — jak to přeložit — poddůstojnická hodnost nad cuksfírou…
10)
popř. 5. baterií - oznčeno
12)
der Mann
13)
das Pferd/die Pferde
14) , 18)
4-Spänner
15)
das Geschütz/die Geschütze
16) , 25) , 26) , 27) , 28)
Munitionswagen
17)
2-Spänner
19)
6-Spänner
21)
Byly to pluky č. 2, 4, 7, 23, 26, 28, 32 a 40.
23)
der Zug/die Züge
24)
der Halbzug/die Halbzüge
29)
jezdectvo společné armády
30)
Analyse des Stellungskriege am Isonzo 1915–1917, str. 21
ru_armada_v_r_1914.txt · Last modified: 2019/09/22 18:32 by signumbelli1914