User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ldstir_6

LdstIR 6

(95. domobranecká pěší divize, resp. brigáda, ruské bojiště)

1914

28.8. překročení Visly u Jozefówa
9.9. boje jižně od Lublina
10.9. boj u Goscieradowa
11.-15.9. ústup na Nidu
od poloviny září posádkou pevnosti Kraków
16.-25.11. bitva o Kraków
1.-13.12. výpady během bitvy u Limanowe
15.-18.12. pronásledování na severním břehu Visly po bitvě u Limanowe
20.-31.12. boje na Nidě

1915

(na začátku ledna přesun ke 4. armádě, zde v 106. domobranecké pěší divizi)

leden-duben většinou v záloze
2.-8.5. průlom u Gorlic
14.-20.5. bitva u Jaroslawi
24.5.-4.6. bitva u Przemyślu
12.-15.6. bitva u Moscisk-Lubaczowa
16.-19.6. bitva u Grodku-Magierowa
26.-28.6. postup na Tomaszów
1.-10.7. druhá bitva u Kraśniku
15.7.-1.8. postup na Lublin
2.-4.8. boje mezi Vislou a Bugem
5.-8.8. bitva u Lubartówa
8.-11.8. boje u Ostrówa
12.-23.8. postup na Brest Litevský
24.-26.8. obsazení Brestu Litevského

(přesun do zálohy k Ivanogorodu, následně v září přesun na sočskou frontu, italské bojiště)

18.10.-4.11. třetí bitva na Soči
10.11.-14.12. čtvrtá bitva na Soči

1916

14.-15.5., 13.-17.6. a 28.6.-9.7. boje u Monfalcone
22.-26.7. přesun do východní Haliče, ruské bojiště
22.7.-3.8. bitva u Brodů
30.8.-polovina října ruská podzimní ofenziva
říjen-březen statická fronta u Brodů

1917

(počátek dubna přesun na sočskou frontu, italské bojiště)

12.5.-5.6. desátá bitva na Soči
18.8.-13.9. jedenáctá bitva na Soči
24.-27.10. průlom u Caporetta
konec října přesun do Tyrolska
10.-28.11. boje na Planině Sedmi obcí

1918

28.-29.1. boje na Col del Rosso a Col d'Ecchele

(únor přesun do Polska)

únor-srpen okupační síly v Polsku

(v září přesun k Verdunu, západní válčiště)

8.-10.10. boje severně od Verdunu a východně od Maasy

(v listopadu se celá divize vrátila do vlasti)

LdstMaBaon 15

(v červenci 1915 rozpuštěn, zbytek zařazen do LdstMaBaon17)

LdstBaon 44

LdstBaon 45

LdstBaon 46

bojova_cesta_ldstir_6.txt · Last modified: 2020/05/28 18:27 by signumbelli1914