User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ldstir_33

Table of Contents

LdstIR 38

(určen posádkou pevnosti Krakov, pak 106. pěší divize, ruské bojiště)

1914

25.-26.8. postup k ústí Kamienne
30.8. boj u Opole
7.-9.9. boje jižně od Lublina
11.-25.9. ústup na Nidu
1.-6.10. postup po severním břehu Visly
5.-6.10. boje u Sandomierze
říjen ochrana břehu Visly severně od Sandomierze
29.-30.10. ústup na Opatówku

(někdy na podzim zanikl)

LdstMaBaon 19

(v listopadu 1915 změněn v LdstEB 19)

LdstBaon 65

bojova_cesta_ldstir_33.txt · Last modified: 2020/05/28 18:40 by signumbelli1914