User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády z Československa

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

italske_monitory

Vzhledem ke konstrukci (a s tím související např. rychlosti - cca 3 uzly) jde spíše o plovoucí baterie. V této souvislosti je zajímavé, že rakousko-uherské monitory na Dunaji by v terminologii Royal Navy byly spíše dělovými čluny.

Faà di Bruno
Alfredo Cappellini

italske_monitory.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)