User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády z Československa

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

pochodove_formace_k_cizim

Pochodové formace přiřazené k cizím tělesům

Pochodové prapory 98. pěšího pluku přiděleny IR 18, 21, 36, 51, 52, 54, 94 (Kujebáci, str. 65, bohužel bez dat)

v březnu 1915 pochodový prapor 36. pěšího pluku k 59. (na frontu došel 23.3.) a od 59. naopak k 36. (Bogdan + prezentace z Košic od Poláků)

K IR 21 přišlo (po březnu 1915) mužstvo IR 4 (Vídeň) a IR 49 (St. Pölten) (Pichlík, str. 108)

VII. MBaon LIR 13 byl přidělen k LIR 21 (březen 1915) (Dějiny LIR 13, dějiny LIR 21)
VII. MBaon LIR 15 byl přidělen k LIR 2 (25.3.1915) (KA, VL LIR 15, dějiny LIR 2)
MBaon LIR 31 byl přidělen k některému pluku 44. divize
⇒ velmi pravděpodobně všechny VII. MBaony 46. LITD přiděleny k 44. LITD.

Například v roce 1916 byl 23. pochodový prapor 88. pěšího pluku (Beroun) přidělen 32. pěšímu pluku (Budapešť), 94. pěšího pluku (Turnov) 38. pěšímu pluku (Kecskemét) a 98. pěšího pluku (Vysoké Mýto) 52. pěšímu pluku (Pécs, Pětikostelí). Totéž se u těchto pluků opakovalo i v případě 25. pochodových praporů. (Nedorost, 1. díl str. 94)

Od IR 17 bylo přiděleno po jednom pochodovém praporu k IR 8, LIR 14, TKJR 3, FJB 7, IR 87 a dva a půl k GSchR 2 (Dějiny IR 17; bohužel bez udání dat, kdy se tak stalo).

pochodove_formace_k_cizim.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)