User Tools

Site Tools


pochodove_formace_k_cizim

Pochodové formace přiřazené k cizím tělesům

Pochodové prapory 98. pěšího pluku přiděleny IR 18, 21, 36, 51, 52, 54, 94 (Kujebáci, str. 65, bohužel bez dat)

v březnu 1915 pochodový prapor 36. pěšího pluku k 59. (na frontu došel 23.3.) a od 59. naopak k 36. (Bogdan + prezentace z Košic od Poláků)

K IR 21 přišlo (po březnu 1915) mužstvo IR 4 (Vídeň) a IR 49 (St. Pölten) (Pichlík, str. 108)

VII. MBaon LIR 13 byl přidělen k LIR 21 (březen 1915) (Dějiny LIR 13, dějiny LIR 21)
VII. MBaon LIR 15 byl přidělen k LIR 2 (25.3.1915) (KA, VL LIR 15, dějiny LIR 2)
MBaon LIR 31 byl přidělen k některému pluku 44. divize
⇒ velmi pravděpodobně všechny VII. MBaony 46. LITD přiděleny k 44. LITD.

Například v roce 1916 byl 23. pochodový prapor 88. pěšího pluku (Beroun) přidělen 32. pěšímu pluku (Budapešť), 94. pěšího pluku (Turnov) 38. pěšímu pluku (Kecskemét) a 98. pěšího pluku (Vysoké Mýto) 52. pěšímu pluku (Pécs, Pětikostelí). Totéž se u těchto pluků opakovalo i v případě 25. pochodových praporů. (Nedorost, 1. díl str. 94)

V září 1916 byla minimálně jedna pochodová setnina LdstIR 38 (14/38) poslána nikoliv k LdstIR 6 (kam standardně směřovaly po sloučení pluků na počátku roku 1915), který byl ve 106 ITD na východní frontě, ale k LdstIR 11 (který utrpěl velké ztráty na Soči); totéž se dost možná týkalo nějakých dalších setnin před/po září 1916.1)

XXIV. MaBaon - od TKJR se posílají vždy 4 čety Italů (po 50 mužích) k jednotkám na severní válčiště, z toho k českým: od TKJR 2 po četě k IR 74, IR 92, IR 99 (a FJB 4); od TKJR 4 po četě k IR 8, IR 94, FJB 17 (a IR 49)

Od IR 17 bylo přiděleno po jednom pochodovém praporu k IR 8, LIR 14, TKJR 3, FJB 7, IR 87 a dva a půl k GSchR 2 (Dějiny IR 17; bohužel bez udání dat, kdy se tak stalo).

Přiřazování odvedených mužů k cizím tělesům

V případě nedostatečných počtů odvedenců docházelo k tzv. vyrovnávání stavů (Standesausgleich), které přesměrovávalo muže od některých jednotek, které měly branců dostatek, k jiným, které měly nedostatek - dočasný (pluky doplňované z okupovaného území) či trvalý (všechny čtyři tyrolské pluky - TKJR 1-4). Tímto způsobem byli muži z dnešní ČR či Slovenska přiřazeni do těchto jednotek:

TKJR 1

 • 6.2.1915: 150 mužů od náhradního praporu IR 72 (zařazeni do 2/VII. pochodové setniny)
 • 14.8.1915: 100 mužů od IR 81, 18.8.1915: 100 mužů od IR 91 (zařazeni do XIV. pochodového praporu)
 • 4.9.1915: 400 mužů od FJB 22, 5.9.1915: 508 mužů od IR 3 (zařazeni do XV. pochodového praporu)
 • 9.10.1915: 150 mužů od IR 3, 50 mužů od FJB 22 (zařazeni do XVI. pochodového praporu)
 • 16.11.1915: 80 mužů od IR 93, 30 mužů od IR 1, 75 odvedenců z Prahy(?) (zařazeni do XVII. pochodového praporu)
 • 9.12.1915: 100 mužů od IR 21, 4 důstojníci od IR 92 (zařazeni do XVIII. pochodového praporu)
 • 15.-25.12.1915: 100 odvedenců z Prahy(?)
 • 28.1.1916: 73 mužů od IR 8 (zařazeni do XIX. pochodového praporu)
 • 6.2.1916: 99 mužů od IR 3, 206 mužů od IR 98 (zařazeni do XX. pochodového praporu)
 • 25.4.1916: 170 mužů od IR 94 (zařazeni do XIX. pochodového praporu)
 • 19.5.1916: 152 mužů od FJB 25 (zařazeni do XXII. pochodového praporu)
 • 31.5.1916: 208 mužů od IR 81 (zařazeni do XXIII. pochodového praporu)
 • 20.9.1916: 200 odvedenců od LIR 10
 • srpen 1918: 2 pochodové setniny (16.-17.) od IR 3 nebo 13, 5 pochodových setnin (8.-12.) od IR 81

2) Pozn.: Lze předpokládat, že byli odesíláni noví odvedenci, nikoliv kmenoví příslušníci pluku, a že byli vybírání německojazyční nebo aspoň německy hovořící.

TKJR 2

 • cca srpen 1918: 5 pochodových setnin (2.-6.) od IR 35 (zařazeni do XLIII. pochodového praporu)

3) Pozn.: Lze předpokládat, že byli odesíláni noví odvedenci, nikoliv kmenoví příslušníci pluku, a že byli vybírání německojazyční nebo aspoň německy hovořící.

TKJR 3

 • cca březen 1918: 152 mužů (5. a 6. pochodová setnina) od IR 54, 191 mužů (4.-6. pochodová setnina) od IR 100 (zařazeni do XXXVI. pochodového praporu pluku, což je ale ve správném číslování XXXIX. - dubnový)
 • cca květen 1918: 60 mužů (1 pochodová setnina) od IR 93, 65 mužů (1 pochodová setnina) od IR 98 (zařazeni do XXXVIII. pochodového praporu, což je ale ve správném číslování XLI. - červnový)
 • cca srpen 1918: 8 pochodových setnin (5.-12.) od IR 75 (zařazeni do XLIII. pochodového praporu)

4) Pozn.: Lze předpokládat, že byli odesíláni noví odvedenci, nikoliv kmenoví příslušníci pluku, a že byli vybírání německojazyční nebo aspoň německy hovořící.

TKJR 4

 • cca srpen 1918: 2 pochodové setniny (6.-7.) od IR 88 (zařazeni do XLIII. pochodového praporu)

5) Pozn.: Lze předpokládat, že byli odesíláni noví odvedenci, nikoliv kmenoví příslušníci pluku, a že byli vybírání německojazyční nebo aspoň německy hovořící.

IR 111

 • cca září 1918: 1 pochodová setnina (6.) od IR 11, 4 pochodové setniny (4.-7.) od IR 35, 6 pochodových setniny (1.-6.) od IR 88

6)

VII. pochodové prapory

Před sestavením mužstva VII. pochodových praporů došlo k většímu počtu vyrovnávání stavů, konkrétně pro jednotky z Českých zemí a Slovenska:

Od IR 12: 180 mužů k IR 81, 150 mužů k IR 99, 70 mužů k FJB 25.
Od IR 25: 370 mužů k IR 40, 220 mužů k IR 90, 110 mužů k IR 42.
Od IR 26: 260 mužů k IR 10, 40 mužů k IR 89, 100 mužů k FJB 17.
Od IR 65: 200 mužů k IR 36.
Od IR 66: 220 mužů k IR 18, 220 mužů k IR 21, 100 mužů k IR 74, 100 mužů k IR 92, 160 mužů k IR 94.
Od IR 67: 40 mužů k IR 42, 140 mužů k IR 98, 45 mužů k FJB 1, 45 mužů k FJB 2, 120 mužů k IR 1, 110 mužů k IR 54, 120 mužů k IR 93, 70 mužů k IR 9, 110 mužů k IR 89
Od IR 71: 200 mužů k IR 8.
Od IR 72: 150 mužů k TKJR 4.
Od IR 85: 300 mužů k IR 9, 390 mužů k IR 45, 310 mužů k IR 77.
Od FJB 19: 20 mužů k FJB 13, 130 mužů k FJB 16.
Od FJB 29: 75 mužů k FJB 1, 75 mužů k FJB 2.
Od FJB 32: 120 mužů k FJB 12, 30 mužů k FJB 14.

U Landwehru bylo 20.12. přikázáno dorovnání stavů mužstva (primárně odvedenců předčasně odvedeného odvodního ročníku 1915, tedy ročníků 1892–1894, resp. 1895) mezi sbory: Krakov poslal 2000 mužů Pzemyślu, 1000 mužů Praze a 500 mužů Grazu (tím se ale myslí zřejmě přestěhovaný Lemberg, označovaný jako Graz II?); Vídeň 700 mužů Grazu (Lemberg?) a 800 mužů Innsbrucku; Litoměřice 1200 mužů Raguse.7)

1)
Tváře války, str. 429 - vzpomínky Cvaka
2)
deník Ersatzbattailonu TKJR 1, Tyrolerarchiv
3) , 4) , 5) , 6)
akta Ersatzbattailonu TKJR 3, Tyrolerarchiv
7)
AOK, Kt. 11
pochodove_formace_k_cizim.txt · Last modified: 2024/06/05 22:39 by signumbelli1914