User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ldstir_7

LdstIR 7

(95. domobranecká pěší divize, resp. brigáda, ruské bojiště)

1914

28.8. překročení Visly u Jozefówa
9.9. boje jižně od Lublina
10.9. boj u Goscieradowa
11.-15.9. ústup na Nidu
od poloviny září posádkou pevnosti Kraków
16.-25.11. bitva o Kraków
1.-13.12. výpady během bitvy u Limanowe
15.-18.12. pronásledování na severním břehu Visly po bitvě u Limanowe
20.-31.12. boje na Nidě

1915

Na začátku ledna pluk s celou brigádou rozpuštěn a jeho příslušníci včleněni do LdsIR 6.

LdstMaBaon 4

(v lednu 1915 rozpuštěn, zbytek zařazen do LIR 15)

LdstBaon 47

LdstBaon 48

LdstBaon 49

bojova_cesta_ldstir_7.txt · Last modified: 2020/05/28 18:29 by signumbelli1914