User Tools

Site Tools


prameny

O pramenech obecně

Co je to historický pramen se můžeme dočíst například na wikipedii.

Miroslav Hroch píše toto1):

Z hlediska formálních znaků dále prameny členíme:

 1. prameny tradované ústně
 2. prameny nepsané
 3. prameny písemné

Písemné prameny

 1. literární prameny (vyprávěcí)
  • historické prameny (anály, legendy, kroniky)
  • publicistika (noviny, časopisy)
  • odborná literatura
  • beletrie
 2. prameny institucionální povahy
  • spisy
  • sdělovací prameny
  • pamětní knihy
  • evidenční prameny
  • normativní prameny
  • listina
  • zemské desky
  • dvorské desky
  • gruntovnice (pozemková k.)
  • katastr
  • matriky
 3. prameny osobní povahy.

Dělení pramenů není až tak důležité, důležitější (a všeobecně opomíjená) je problematika kritiky pramenů.

FIXME Co nejkompletnější bibliografii první světové války se snažíme vytvořit zde: xxx. Tady na wiki by měl být stručný přehled těch nejdůležitějších pramenů.

1)
Miroslav Hroch – Úvod do studia dějepisu, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1985
prameny.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 by 127.0.0.1