User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády z Československa

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

bojova_cesta_sr

Bojové cesty pluků ze Slovenska

V následujícím seznamu najdete přehled dat a míst bojů pluků z dnešního Slovenska a Podkarpatské Rusi. Základní údaje o účastech v jednotlivých operacích jsou vytaženy z doplňků k OULK (tučný řádek), jsou tedy na úrovni divize. U některých pluků jsou pak doplněny údaji o konkrétním místě nasazení, pocházejícími z plukovních seznamů ztrát.

Pěší pluky

Válečné pluky

  • IR 103 - severovýchodní cíp Uherska
  • IR 112 - západní Slovensko
  • IR 125 - střední a severovýchodní Slovensko, Eger
  • IR 126 - Györ, Komárno, Ostřihom
  • IR 134 - Košice, Mukačevo

Honvédské pěší pluky

Domobranecké pěší pluky

Prapory polních myslivců

  • FJB 19 - Komárno (jižní Slovensko a severní Maďarsko)
  • FJB 29 - Lučenec (jižní Slovensko a severní Maďarsko)
  • FJB 32 - Prešov (východní Slovensko)
bojova_cesta_sr.txt · Last modified: 2020/05/19 20:53 by signumbelli1914