User Tools

Site Tools


bojova_cesta_kuldstir_14

k.u. LdstIR 14

(100. domobranecká pěší brigáda, ruská fronta)

1914

v srpnu v armádní skupině Falkenfeld(?)
v říjnu v týlu 1. armády (I. sboru)

(na podzim pravděpodobně zánik)

bojova_cesta_kuldstir_14.txt · Last modified: 2020/05/19 18:55 by signumbelli1914