User Tools

Site Tools


civilni_ztraty

Úmrtí vyhladověním v Německu v důsledku spojenecké blokády

Rok mrtví za rok mrtví denně
1915 88 232 241
1916 121 114 331
1917 259 000 712
1918 293 760 802
celkem 762 106

Ztráty civilního obyvatelstva způsobené spojeneckým bombardováním za druhé světové války jsou odhadovány na přibližně 800 000.

Zdroj: Martin Gilbert: První světová válka, úplná historie, BB/art, 2005, ISBN 80-7341-563-1, strana 346

Demografický obraz zemí Koruny české

civilni_ztraty.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 by 127.0.0.1