User Tools

Site Tools


posadky

Posádková města jednotek

Mapa posádek k roku 18981). Pozor: Některé pluky (typicky IR 3) stihly mezi léty 1869 a 1914 změnit dislokaci i několikrát, takže tento stav není nutně stejný jako v roce 1914.

posadky.txt · Last modified: 2023/03/31 19:21 by signumbelli1914