User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ldstir_30

Table of Contents

LdstIR 30

(36. domobranecká pěší brigáda, ruské bojiště)

1914

26.8.-1.9. bitva pod Lublinem
2.-9.9. ruský protiútok z Lublinu
7.-9.9. ústup jižně od Lublinu
od poloviny září posádkou pevnosti Kraków

V prosinci pluk s celou brigádou rozpuštěn.

LdstBaon 94

LdstBaon 95

(od léta 1915 součástí LdstIR 409)

bojova_cesta_ldstir_30.txt · Last modified: 2020/05/24 21:04 by signumbelli1914