User Tools

Site Tools


bojova_cesta_kuldstir_12

k.u. LdstIR 12

(107. domobranecká pěší brigáda, srbské bojiště)

srpen-září zajišťovací jednotky v Banátu
říjen v 7. pěší divizi

(na podzim pravděpodobně zánik)

1915

(od léta 1915 se vyskytuje jeden, dočasně dva prapory v 19. domobranecké horské brigádě)

1916

(na podzim pravděpodobně zánik)

bojova_cesta_kuldstir_12.txt · Last modified: 2020/05/19 18:57 by signumbelli1914