User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_112

IR 112

(vznikl při reformě na konci roku 1917 z III/71, V/71 a II/72; 1. pěší divize, italská fronta)

1918

13.6. útok v Tonalském průsmyku

(červenec přesun na západní frontu)

říjen boje severně od Verdunu a východně od Maasy

(listopad návrat do vlasti)

bojova_cesta_ir_112.txt · Last modified: 2020/05/07 08:55 by signumbelli1914