User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_72

IR 72 - pluk (I., III. a IV. prapor)

1914

(14. pěší divize, ruská fronta)

23.-25.8. bitva u Kraśniku
26.8-9.9. bitva pod Lublinem
  • Dombicov/Dembic, Polychna
11.-25.9. ústup na Białou
6.-8.10. boje u soutoku Visly a Sanu
  • Zbydniów
22.-26.10. bitva u Ivanogorodu
27.-31.10. ústup na Opatówku
31.10.-2.11. ústupové boje na Opatówce
16.-25.11. boje u Krakova
  • Jangrod
15.-18.12. pronásledování ruských sil po bitvě u Limanowe (severní břeh Visly)
19.-31.12. boje na Nidě

1915

leden-únor statické pozice na Nidě

(4.-10.3. přesun do Karpat)

27.2.-20.3. druhá ofenziva v Karpatech
20.3.-6.4. Velikonoční ofenziva v Karpatech
duben pokračující boje v Karpatech
2.-8.5. postup po průlomu u Gorlic
9.-10.5. bitva u Sanoku
11.-12.5. pronásledování
15.5.-4.6. boje u Przemyślu
16.-19.6. bitva u Grodku-Magierowa
23.-28.6. bitva u Bukaczowce-Bobrky
29.6.-2.7. bitva na Gnilé Lipě
2.-5.7. pronásledování na Zlotou Lipu
26.8.-6.9. ofenziva ve východní Haliči
6.-12.9. bitva na Serethu
13.-14.9. boje u Ditkovic
25.9. boje u Gontovy a Mszaniece
od října statické pozice severně od Tarnopolu

1916

28.7.-3.8. bitva u Brodů
4.-8.8. bitva u Zalośce
9.-13.8. boje na Serethu (boj u Neterpince, 11.8.)
13.-27.8. boje ve východní Haliči
30.8.-polovina října ruská podzimní ofenziva

(konec října přesun na Soču, italská fronta)

od listopadu statické boje na Soči

1917

12.4. boj u Vrtojby
12.5.-5.6. desátá bitva na Soči
18.8.-13.9. jedenáctá bitva na Soči
24.-27.10. postup po průlomu u Caporetta
28.10.-1.11. postup na Tagliamento
5.-6.11. překročení Tagliamenta
8.11. obsazení Cessalta

1918

15.-25.6. bitva na Piavě
24.6.-5.7. boje o ostrovy v ústí Piavy
30.-31.10. ústup za Livenzu
1.-2.11. ústup za Tagliamento
3.-4.11. závěrečné boje v Itálii

IR 72 - odloučený prapor (II. prapor)

(14. horská brigáda, srbská fronta)

1914

od srpna obrana Kotoru, bez větších akcí
  • Grabovac (18.8.), Prčaja Glava (20.8.), Grahovo (2.9.)
6.9.-4.10. bitva na Drině
  • Pavlov (5.-9.9.), Kostajnik (15.-17.9.), Jogodnja (22.-23.9.), Turski grob (2.10.)

(od října v Kombinované divizi Goiginger)

24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo
16.-25.11. bitva na Kolubaře
29.11.-15.12. porážka třetího tažení do Srbska a ústup ze země

1915

leden-květen nečinná fronta na Sávě

(od května nezávislá brigáda, přesun na sočskou frontu, italské bojiště)

23.6.-7.7. první bitva na Soči
18.7.-10.8. druhá bitva na Soči
18.10.-4.11. třetí bitva na Soči
10.11.-14.12. čtvrtá bitva na Soči

(v prosinci přesun do Kotoru, zde v 47. divizi, balkánské bojiště)

1916

leden-březen dobytí Černé Hory a severní Albánie
od dubna statická fronta v Albánii jižně od Durazza

(v létě přímo pod 47. divizí)

1917

statická fronta v Albánii

(od konce roku 1917 součástí nového 112. pěšího pluku)

bojova_cesta_ir_72.txt · Last modified: 2020/05/07 08:56 by signumbelli1914