User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_108

IR 108

(vznikl při reformě na konci roku 1917 z III/8, IV/81 a I/99; 60. pěší divize, italská fronta)

1918

15.-19.6. boje u masivu Monte Grappa
24.6.-15.7. italský protiútok v oblasti Monte Grappa
4.10. boj v údolí Pez

(v říjnu u divize vzpoura)

bojova_cesta_ir_108.txt · Last modified: 2020/05/07 07:41 by signumbelli1914