User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_81

IR 81 - pluk (I., II. a III. prapor)

1914

(4. pěší divize, ruská fronta)

26.8.-2.9. bitva u Komarówa
 • Bodaczow, Stary Zamość
4.-11.9. boje v týlu 4. armády
12.-25.9. ústup na Białou
4.-11.10. postup zpět na San
 • Medynia Głogowska
14.10.-2.11. boje na Sanu
16.-30.11. boje u Krakówa
 • Parkoszowice, Morsko

(Kombinovaná brigáda Reymann)

14.-19.12. postup po bitvě u Limanowe

(43. pěší divize)

20.12.-31.12. boje pod Tarnówem
 • Szczepanowice, Pleśna, Janowice

1915

1.1.-31.1. statické pozice pod Tarnówem
 • Janowice

(Kombinovaná brigáda Bolzano)

3.-18.2. ruská ofenziva v Karpatech
 • 3.-7.2. Bystrá, Varechovce, Roškovce
 • 16.-18.2. Varechovce
 • 19.2.-20.3. statické pozice u Roškovců
21.3.-4.4. Velikonoční bitva v Karpatech
 • 21.3.-4.4. boje nad Výravou
2.-8.5. Postup po gorlickém průlomu
 • Dukelský průsmyk

(přesun k Německé Jižní armádě, 8.-12.5.)

26.5.-2.6. dobytí Stryje
5.-15.6. vyhnání ruských sil z jižního břehu Dněstru
23.-28.6. bitva u Bukaczowce-Bobrky
29.6.-2.7. bitva na Gnilé Lipě
2.-5.7. pronásledování na Zlatou Lipu
14.-19.7. boje na Dněstru
26.8.-6.9. ofenziva ve východní Haliči
6.-12.9. bitva na Serethu
14.-15.9. boj u Burkaniva

(brigáda Bolzano přejmenována na 132. brigádu)

31.10. boj u Siemikowic
27.12.-26.1. Novoroční bitva

1916

říjen 1915 - červen 1916 statická fronta na Strypě
 • Burkaniv, Zolotniki
13.-27.8. boje Brusilovovy ofenzivy
okolo 5.10. boje u Berežan
 • Šybalin, Potutory
do března 1917 statické boje u Berežan

1917

březen-červen statické pozice u Koniuch
29.6-1.7. bitva u Zborova
 • Koniuchy
22.-29.7. pronásledování ruských sil ke Zbruči
29.7.-polovina srpna boje u Zbrzyze

(září přesun na italskou frontu, několik provizorních uskupení)

prosinec-leden zimní boje v Alpách
 • Monte Meletta

1918

leden-únor zimní boje v Alpách
 • Monte Sisemol
březen v týlu
duben-květen statická fronta v Alpách
 • Monte Rosso

(6. pěší divize)

15.-19.6. boje na Planině Sedmi obcí
24.6.-15.7. italské protiútoky na Planině Sedmi obcí
10.8., 10.9., 25.10. boje u Asiaga

IR 81 - odloučený prapor (IV. prapor)

(6. horská brigáda, srbské bojiště)

Kompletní seznam ztrát s místy a daty bojů

1914

(v 18. divizi)

20.-22.8. boje u Priboje
6.9.-4.10. bitva na Drině
18.-30.10. bitva na Romanja Planině

(od října v Kombinované divizi Goiginger)

24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo
16.-28.11. bitva na Kolubaře a Ljigu
29.11.-15.12. porážka v Srbsku a ústup ze země

1915

leden-květen nečinná fronta na Sávě

(od března v 59. divizi)

(od května v 57. divizi)

(15.-21.5. přesun na sočskou frontu, italské bojiště)

23.5.-22.6. rozvinutí a první boje u moře
18.7.-10.8. druhá bitva na Soči

(září přesun do Syrmie, balkánské bojiště)

29.9.-5.10. příprava na překročení Dunaje a Sávy
6.-11.10. dobytí Bělehradu
12.-17.10. boje jižně od Bělehradu
18.10.-6.11. postup do centrálního Srbska
6.-24.11. boje jižně od Moravy
konce prosince zahájení tažení proti Černé Hoře

1916

leden dobytí Černé Hory

(únor přesun do Tyrolska, italské bojiště)

15.-26.5. bitva u Folgaria-Lavarone
27.5.-16.6. bitva u Asiaga-Arsiera

(od června v 59. divizi)

(na konci června přesun do východní Haliče)

3.-4.7. v záloze u Delatynu
4.-6.7. druhá fáze bitvy u Kolomeje
28.7.-8.8. boje v Karpatech
7.-12.8. boje u Stanislavova
30.8.-polovina října ruská podzimní ofenziva
5.-6.11. boje u Kirlibaby
28.11. boj mezi Botosul a Capul

1917

v zimě lokální boje u Kirlibaby
24.-30.7. postup do Moldávie
konec července - polovina srpna postup do Bukoviny
14.-18.8. útoky přes hranice Bukoviny
druhá polovina srpna a počátek října boje u výšiny Ciota

(od konce roku 1917 součástí nového 108. pěšího pluku)

bojova_cesta_ir_81.txt · Last modified: 2023/05/06 22:58 by signumbelli1914