User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_8

IR 8 - pluk (I., II. a IV. prapor)

1914

(4. pěší divize, ruské bojiště)

26.8.-2.9. bitva u Komarówa
4.-11.9. krytí týlu 4. armády při bitvě u Rawy Ruské
12.-25.9. ústup na Białou
4.-11.10. postup zpět na San
14.-17.10. neúspěšná snaha o překročení Sanu
18.-2.11. boje na Sanu
16.-30.11. boje u Krakówa
14.-19.12. postup po severním břehu Visly v rámci limanowské operace

1915

20.12.-duben statické pozice na Nidě

(konec dubna vyčlenění IV. praporu)

9.-12.5. postup po gorlickém průlomu po severním břeh Visly
15.-22.5. bitva u Opatówa
26.6. boje u Glinian
29.6.-2.7. pronásledování na severním břehu Visly

(4.-12.7. přesun ke 4. armádě)

15.7.-1.8. postup na Lublin
2.-4.8. boje mezi Vislou a Bugem
5.-8.8. bitva u Lubartówa
12.-17.8. postup na Brest Litevský

(po polovině srpna přesun k 1. armádě)

26.8.-13.9. ofenziva na Volyni
13.-24.9. ruská protiofenziva u Lucku
23.-28.9. druhá ofenziva na Rovno
7.10. boje na Putilovce
16.10.-listopad boje u Czartoryjsku

1916

listopad-květen statická fronta severně od Lucku
4.-15.6. Brusilovova ofenziva - hlavní průlom na Volyni
16.6.-3.7. protiofenziva Centrálních mocností
4.7. boje u Barowicy
28.7.-12.8. bitva o Kovel
od srpna statická fronta severně od Lucku

1917

(září přesun na italskou frontu)

24.-28.10. průlom u Caporetta
29.10.-1.11. bitva u Codroipo-Latisany
2.-4.11. překročení Tagliamenta
5.-10.11. postup na Piavu
prosinec boje u Monte Grappa

1918

leden-květen statická fronta u Monte Grappa
15.-19.6. boje u Monte Grappa
24.6.-15.7. italské protiútoky u Monte Grappa
25.8.-září boje na Monte Asolone
24.-29.10. obrana Monte Asolone

IR 8 - odloučený prapor (III. prapor)

(2. horská brigáda, srbské bojiště)

10.-14.8. postup na Goražde
14.-17.8. ofenziv proti Černé Hoře
20.-21.8. boje u Priboje
6.9.-4.10. bitva na Drině
24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo
16.-25.11. bitva na Kolubaře
29.11.-15.12. porážka třetího tažení do Srbska a ústup ze země

1915

leden-květen nečinná fronta na Sávě

(15.-21.5. přesun na sočskou frontu, italské bojiště)

23.5.-22.6. rozvinutí a první boje u pobřeží
18.7.-10.8. druhá bitva na Soči

(září přesun do Syrmie, srbské bojiště)

29.9.-5.10. příprava na překročení Sávy
6.-11.10. dobytí Bělehradu
12.-17.10. boje jižně od Bělehradu
18.10.-6.11. postup do centrálního Srbska
6.-24.11. boje jižně od Moravy
prosinec zahájení tažení proti Černé Hoře

1916

leden dobytí Černé Hory

(březen přesun do Tyrolska, italské bojiště)

15.-26.5. bitva u Folgaria-Lavarone
27.5.-16.6. bitva u Asiaga-Arsiera
16.6.-24.7. italská protiofenziva na Planině Sedmi obcí

(8.-10.8. přesun na sočskou frontu)

8.-16.8. konec šestí bitvy na Soči

(24.-26.9. přesun do Transylvánie, rumunské bojiště)

do 9.10. zahnání rumunských sil z Transylvánie

(od 16.10. v 73. divizi)

23.10.-25.11. boje podél řeky Alt
1.-6.12. postup do Malého Valašska
7.-14.12. pronásledování do Buzeu
22.-28.12. bitva u Romnicu-Sarat

1917

6.1. boj u Odobesci

(v červnu odeslána na sočskou frontu, italské bojiště, ale zůstala kvůli propuknutí tyfu v karanténě v Chorvatsku)

18.8.-11.9. jedenáctá bitva na Soči

(od konce roku 1917 součástí nového 108. pěšího pluku)

IR 8 - vyčleněný prapor (IV. prapor)

(konec dubna přesun ke Kombinované divizi Stöger-Steiner jižně od Visly)

2.-8.5. postup po průlomu u Gorlice
9.5. boj u Medrzechowa
11.-12.5. pronásledování
14.-20.5. bitva u Jaroslawi
2.-3.6. boje u Tarnobrzegu
1.-10.7. druhá bitva u Kraśniku
29.7.-1.8. obsazení Lubartowa
5.-8.8. boje u Ostrówa

(srpen nebo září? návrat k pluku)

bojova_cesta_ir_8.txt · Last modified: 2021/01/05 11:18 by signumbelli1914