User Tools

Site Tools


bojova_cesta_lir_38

LIR 38

Pluk vznikl těsně před válkou a po mobilizaci nebyl jako samostatná jednotka postaven; muži, kteří do něj měli rukovat, sloužili v původních plucích, kam spadali podle bydliště před jeho vytvořením (tedy LIR 6, LIR 8 a LIR 7).

bojova_cesta_lir_38.txt · Last modified: 2020/03/22 14:24 by signumbelli1914