User Tools

Site Tools


bojova_cesta_lir_7

LIR 7

(21. zeměbranecká pěší divize, srbské bojiště)

1914

10.-15.8. překročení Driny
16.-19.8. bitva u Jadaru
6.9.-4.10. bitva na Drině
24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo
16.-28.11. bitva na Kolubaře
29.11.-15.12. porážka v Srbsku a vyklizení země

1915

(únor přesun do Karpat, ruské bojiště)

16.-18.2. boje v údolí Laborce
20.-6.4. Velikonoční bitva
2.-8.5. průlom u Gorlice

(9.-16.5. přesun ke 4. armádě)

14.-20.5 bitva u Jaroslawi
24.5.-4.6. bitva u Przemyślu
20.-22.6. boje v taněvské oblasti
26.-28.6. postup na Tomaszów
1.-10.7. druhá bitva u Kraśniku
19.-28.7. bitva u Chodelu
29.7.-1.8. dobytí Lublinu
2.-4.8. boje mezi Vislou a Bugem
5.-8.8. bitva u Lubartowa
8.-11.8. boje v okolí Ostrowa
12.-17.8. postup na Brest Litevský
19.-26.8. postup na Kovel
26.8.-13.9. ofenziva na Volyni
13.-24.9. ruská protiofenziva na Luck
23.-28.9. druhá ofenziva na Rovno
7.-11.10. boje na Karpilovce
16.10.-14.11. bitva u Czartoryjsku

1916

(v lednu přesun k 7. armádě)

leden-květen statická fronta na Dněstru
4.-16.6. Brusilovova ofenziva - jižní průlom
21.-24.6. ruský postup východní Haličí
24.6.-6.7. bitva u Kolomyje
28.8.-3.8. boje na Dněstru
7.-10.8. bitva u Stanislavova
30.8.-polovina října ruská podzimní ofenziva
zimní místní operace u Stanislavova

1917

leden-duben statická fronta u Stanislavova

(červen přesun na sočskou frontu)

18.8.-13.9. jedenáctá bitva na Soči
24.-27.10. průlom u Caporetta

(listopad přesun do Tyrolska)

1.-16.11. boje na Planině Sedmi obcí
6.12. boj na Monte Sisemol

1918

28.-29.1. boj na Monte di Val Bella

(únor přesun na ruskou frontu)

(od dubna v záloze)

(v srpnu přesun zpět na italskou frontu)

24.-29.10. italská ofenziva na Piavě
bojova_cesta_lir_7.txt · Last modified: 2020/03/21 19:35 by signumbelli1914