User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ldstir_409

LdstIR 409

(pluk vznikl v létě 1915 na nečinné frontě na Sávě, balkánské bojiště)

Složení pluku (od listopadu 1915 byly prapory označovány standardním způsobem jako I., II. a III.):

  • prapor 85/409 - doplňovací obvod Turnov (část obvodu LdstIR 10)
  • prapor 91/409 - doplňovací obvod Jaroměř (část obvodu LdstIR 11)
  • prapor 95/409 - doplňovací obvod Vysoké Mýto (LdstIR 30).

1915

(od počátku října v 62. pěší divizi)

8.10. překročení Driny
18.10.-6.11. postup do středního Srbska
6.-24.11. boje jižně od Moravy
30.11.-2.12. postup na Plevlje
7.-24.12. postup pohořím Tara
prosinec zahájení invaze do Černé Hory

1916

leden obsazení Černé Hory

(v únoru přesun na sočskou frontu, italské bojiště)

4.-16.6. šestá bitva na Soči

1917

12.5.-5.6. desátá bitva na Soči

(v červnu přesun do rumunska, východní bojiště)

22.-29.7. rusko-rumunská letní ofenziva
14.-22.8. boje na přístupech do západní Moldávie
statická fronta v Rumunsku a v zázemí

1918

okupační síly v Rumunsku
bojova_cesta_ldstir_409.txt · Last modified: 2020/04/08 19:34 by signumbelli1914