User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_21

IR 21 - pluk (II., III. a IV. prapor)

(10. pěší divize, ruské bojiště)

1914

26.8.-2.9. bitva u Komarówa
6.-11.9. bitva u Ravy Ruské
11.-25.9. ústup na Białou
8.-10.10. boje u Javorniku Polskeho
11.10. obsazení Jaroslavi
14.-28.10. boje na Sanu
počátek listopadu ústup do Karpat
21.-23.11. boje u Żmigrodu
24.11.-2.12. boje u Krempne a ústup k Bardejovu
1.-13.12. útok do týla ruských armáda v bitvě u Limanowe
13.-17.12. pronásledování po bitvě u Limanowe
18.-20.12. boje u Ryglic
21.-24.12. ruská protiofenziva v Haliči
25.-27.12. ústup na úpatí Karpat
28.-31.12. boje u Gorlic

1915

2.2.-17.3. boje jižně od Gorlic
2.-8.5. průlom u Gorlic
12.5. boje severně od Rzeszówa
18.5.-27.5. boje na předmostí Sanu u Sieniawy
12.-15.6. průlom u Moscisk-Lubaczówa
16.-19.6. bitva u Grodku-Magierowa
20.-22.6. boje u Osuch
26.-28.6. postup na Tomaszów
1.-10.7. druhá bitva u Kraśniku
16.-18.7. útok podlé Bystrzyce
19.-28.7. bitva u Chodelu
29.7.-1.8. obsazení Lublinu
2.-4.8. boje mezi Vislou a Bugem
5.-8.8. bitva u Lubartowa
8.-11.8. boje u Ostrowa

(přidělení ke 3. pěší divizi)

12.-17.8. postup na Brest Litevský
19.-26.8. postup na Kovel
26.8.-13.9. ofenziva na Volyni
13.-24.9. ruská protiofenziva na Luck
23.-28.9. druhá ofenziva na Rovno
7.10. boj u Olyky
16.10.-listopad boje u Czartoryjsku

1916

prosinec-březen statická fronta u Lucku

(březen přesun do Tyroska)

15.-26.5. bitva u Folgaria-Lavarone
27.5.-16.6. bitva u Asiaga-Arsiera
16.6.-24.7. italská protiofenziva na Planině Sedmi obcí
od srpna statická fronta v Tyrolsku

(od listopadu v 57. pěší divizi, sočská fronta)

1917

12.5.-5.6. desátá bitva na Soči
18.8.-13.9. jedenáctá bitva na Soči
24.-27.10. průlom u Caporetta
28.10.-4.11. postup na Tagliamento
5.-10.11. pronásledování na Piavu

(od podzimu zpět u 10. pěší divize)

1918

15.-25.6. bitva na Piavě
24.6.-5.7. boje na ostrovech v ústí Piavy
24.-29.10. italská ofenziva přes Piavu

(na počátku listopadu většina divize upadla do zajetí)

IR 21 - odloučený prapor (I. prapor)

(11. horská brigáda, srbské bojiště)

1914

12.-15.8. překročení Driny
16.-19.8. bitva o Jadar
20.-21.8. ústup ze Srbska
6.9.-4.10. bitva na Drině

(od října v 48. divizi)

24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo
16.-25.11. bitva na Kolubaře
29.11.-15.12. porážka třetího tažení do Srbska a ústup ze země

1915

leden-květen nečinná fronta na Sávě

(22. května přesun na sočskou frontu, italské bojiště)

23.5.-22.6. rozvinutí a první boje u pobřeží
23.6.-7.7. první bitva na Soči
18.7.-10.8. druhá bitva na Soči

(červenec přesun k armádní skupině Rohr)

srpen boje na korutanské hranici
13.9.-13.10. boje na korutanských hřebenech
říjen-únor statická fronta v Korutanech

1916

(březen přesun do Tyrolska)

15.-26.5. bitva u Folgaria-Lavarone
27.5.-16.6. bitva u Asiaga-Arsiera

(červen přesun na východní frontu, ruské bojiště)

21.6.-3.7. protiofenziva Centrálních mocností na Luck
10. a 16.7. akce k odvedení pozornosti u Gubinu
20.-21.7. bitva u Berestečka
22.-28.7. bitva u Brodů
30.7. boj jižně od Lipy
srpen-září statická fronta u Brodů

(od září 10. horská brigáda, od října v nové 73. divizi, rumunské bojiště)

23.10.-25.11. boje podél řeky Alt
1.-6.12. postup do Malého Valašska
7.-14.12. pronásledování do Buzeu
22.-28.12. bitva u Romnicu-Sarat

1917

6.1. boj u Odobesci

(v červnu odeslána na sočskou frontu, italské bojiště, ale zůstala kvůli propuknutí tyfu v karanténě v Chorvatsku)

18.8.-11.9. jedenáctá bitva na Soči

(od konce roku 1917 součástí nového 118. pěšího pluku)

bojova_cesta_ir_21.txt · Last modified: 2020/03/25 17:25 by signumbelli1914