User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_118

IR 118

(vznikl při reformě na konci roku 1917 z III/18, I/21 a I/98; 49. pěší divize, italská fronta)

1918

25.-28.5. útok v Tonalském průsmyku
13.-14.8. boje u vrcholu Persena
září boje hlídek u Val di Genova

(v říjnu u divize vypukla vzpoura)

bojova_cesta_ir_118.txt · Last modified: 2020/03/21 15:54 by signumbelli1914