User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_18

IR 18 - pluk (I., III. a IV. a V. prapor)

(10. pěší divize, ruské bojiště)

1914

26.8.-2.9. bitva u Komarówa
6.-11.9. bitva u Ravy Ruské
11.-25.9. ústup na Białou
8.-10.10. boje u Javorniku Polskeho
11.10. obsazení Jaroslavi
14.-28.10. boje na Sanu
počátek listopadu ústup do Karpat
21.-23.11. boje u Żmigrodu
24.11.-2.12. boje u Krempne a ústup k Bardejovu
1.-13.12. útok do týla ruských armáda v bitvě u Limanowe
13.-17.12. pronásledování po bitvě u Limanowe
18.-20.12. boje u Ryglic
21.-24.12. ruská protiofenziva v Haliči
25.-27.12. ústup na úpatí Karpat
28.-31.12. boje u Gorlic

1915

2.2.-17.3. boje jižně od Gorlic
2.-8.5. průlom u Gorlic
12.5. boje severně od Rzeszówa

(III. prapor odloučen od pluku)

18.5.-27.5. boje na předmostí Sanu u Sieniawy

(vznik V. prapou)

12.-15.6. průlom u Moscisk-Lubaczówa
16.-19.6. bitva u Grodku-Magierowa
20.-22.6. boje u Osuch
26.-28.6. postup na Tomaszów
1.-10.7. druhá bitva u Kraśniku
16.-18.7. útok podlé Bystrzyce
19.-28.7. bitva u Chodelu
29.7.-1.8. obsazení Lublinu
2.-4.8. boje mezi Vislou a Bugem
5.-8.8. bitva u Lubartowa
8.-11.8. boje u Ostrowa

(12.8. přesun k 1. armádě)

12.-17.8. postup na Brest Litevský
19.-26.8. postup na Kovel
26.8.-13.9. ofenziva na Volyni
13.-24.9. ruská protiofenziva na Luck
23.-28.9. druhá ofenziva na Rovno
7.10. boj u Ujezdcy
16.10.-14.11. bitva u Czartoryjsku
od listopadu statická fronta u Lucku

1916

(březen přesun do Tyrolska, italská fronta)

27.5.-16.6. bitva u Asiaga-Arsiera

(přelom června a července dočasně u 6. pěší divize)

16.6.-24.7. italská protiofenziva na Planině Sedmi obcí

(na počátku října přesun na sočskou frontu)

31.10.-4.11. devátá bitva na Soči

1917

12.5.-5.6. desátá bitva na Soči
18.8.-13.9. jedenáctá bitva na Soči
28.10.-1.11. postup na Tagliamento
2.-4.11. překročení Tagliamenta
5.-10.11. pronásledování na Piavu
13.11. pokus o překročení Piavy

1918

15.-25.6. bitva na Piavě
24.6.-5.7. boje u ústí řeky Po
24.-29.10. italská ofenziva na Piavě
30.-31.10. ústup za Livenzu
3.-4.11. poslední boje Sočské armády

(společně s většinou divize zajat Italy)

IR 18 - odloučený prapor (II. prapor)

(3. horská brigáda, srbské bojiště)

1914

14.-17.8. ofenziva proti Černé Hoře
18.8.-2.9. čištění Hercegoviny
6.9.-4.10. bitva na Drině
18.-30.10. bitva na Romanja planina
24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo
16.-28.11. bitva na Kolubaře a Ljigu
29.11.-15.11. porážka v Srbsku

1915

do 22.5. nečinná fronta na Balkáně

(přesun na italskou frontu)

23.5.-22.6. první boje v Přímoří
12.-20.8. boje u Tolminu
konec září a 25.-29.10. boje u Dolje

1916

poziční boje na horní Soči (Mrzli vrh)

1917

poziční boje na horní Soči (Mrzli vrh)

(od října v 15. horské brigádě)

24.-27.10. průlom u Capoetta
28.10.-1.11. postup na Tagliamento
2.-4.11. překročení Tagliamenta
5.-10.11. ponásledování k Piavě
14.-18.11. boje mezi Bentou a Piavou
27.-31.12. boj na Tombě

1918

(od začátku roku 1918 součástí nového 118. pěšího pluku)

IR 18 - odloučený prapor (III. prapor)

1915

(59. horská brigáda, italské bojiště)

24.-30.5. první boje na korutanských hranicích
červen-červenec boje na korutanských hrancích
do října statická fronta v Korutanech

(v listopadu přesun na sočskou frontu, 5. armáda)

1916

(v únoru přesun zpět na korutanskou frontu, v 57. horské brigádě, 94. pěší divize)

celý rok statická korutanská fronta

1917

do října statická korutanská fronta

(od října v 25. horské brigádě, 94. pěší divize)

18.10. boje v Plöcken Pass
28.-29.10. postup na Paluzzu
30.10.-3.4. postup na Tagliamento
3.-10.11. postup na Cadore
22.-25.11. boje na Mt. Pernica a Col dell Orso
prosinec boje u Mt. Grappa

1918

(od začátku roku 1918 součástí nového 118. pěšího pluku)

bojova_cesta_ir_18.txt · Last modified: 2024/02/04 23:06 by signumbelli1914