User Tools

Site Tools


rakouske_sily_na_pocatku_valky_se_srbskem

Rakouské síly na počátku války se Srbskem

(OULK - příloha 6)

Rakouská armáda začala proti Srbsku nastupovat podle plánu B, tedy v silnější sestavě a s ofenzivními záměry, nicméně během několika dní po zahájení částečné mobilizace se ukázalo, že do války vstoupí i Rusko a je tudíž potřeba přejít na plán R, který předpokládal na srbském bojišti pouze defenzivní operace. Nejvyšší velení však rozhodlo, že většina rakouských jednotek určených v případě částečné mobilizace proti Srbsku a v případě mobilizace všeobecné proti Rusku bude skutečně nejdříve převezena do Srbska, a teprve odtud následně na ruskou frontu. Výsledkem bylo to, že rakouská armáda do války proti Srbsku nastupovala v sestavě, která byla kombinací plánovaných sestav ofenzivní a defenzivní, přičemž měla blíže k oné ofenzivní

Rakouská sestava od jihu k severu (jednotky, které byly součástí Minimalgruppe Balkan a měly tudíž zůstat na balkánském bojišti i po všeobecné mobilizaci, jsou zvýrazněny; ostatní měly po dokončení první fáze mobilizace odjet na ruské bojiště):

6. armáda:

 • XVI. sbor - 47 ID, 18 ID
 • XV. sbor - 1 ID, 48 ID
 • záloha - 40 HID (pův IV. sbor)

(pozn.: armáda se skládala prakticky z horských brigád)

5. armáda:

 • XIII. sbor - 42 HID, 36 ID
 • VIII. sbor - 21 LID, 9 ID

2. armáda:

 • IX. sbor - 29 ID
 • IV. sbor - 31 ID, 32 ID
 • VII. sbor - 1/2 7 ID (pův. XIII. sbor), 17 ID, 34 ID
 • záloha - 23 HID (pův VII. sbor); 1/2 7 ID (pův. XIII. sbor) (v petrovaradínské pevnosti)

Jednotky, které podle plánu B měly být nasazeny proti Srbsku a v sestavě chybí:

 • 20 HID (VII. sbor) - při mobilizaci bylo její určení změněno a byla odeslána na ruské bojiště
 • 19 ID (VIII. sbor) - po mobilizaci odeslána rovnou na ruskou frontu, kde tvoří jádro nově postaveného XVII. sboru
 • 26 LID (IX. sbor) - po mobilizaci odeslána rovnou na ruskou frontu

Po několikadenním váhání a několika změnách záměru bylo 4. srpna definitivně rozhodnuto, že na balkánském bojišti budou ponechány silnější jednotky, než bylo původně plánováno - Rakouské síly na počátku války se Srbskem po změně plánu

rakouske_sily_na_pocatku_valky_se_srbskem.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 by 127.0.0.1