User Tools

Site Tools


petr_kricka

Petr Křička

Při mobilizaci narukoval jako náhradní praporčík IR 81, se kterým prodělal část bojů na začátku války (Medynia Glogowská - dost možná šlo o jeho křest ohněm, což by znamenalo že na frontu přišel s II. pochodovým praporem v září 1914), později byl raněn a strávil nějakou dobu ve vojenských nemocnicích. V roce 1916 vydává první básnickou sbírku, pravděpodobně tedy již nesloužil.

Životopis na wikipedii

petr_kricka.txt · Last modified: 2021/03/11 23:32 by signumbelli1914