User Tools

Site Tools


karel_polacek

Karel Poláček (1892-1945)

Karel Poláček patří k nejvýznamnějším českým spisovatelům (byl ovšem Žid) období první republiky. Byl spisovatelem, novinářem (Lidové noviny, Tvorba, České slovo) a scénaristou, patřil také do skupiny Pátečníků. Jeho díla s humornou nadsázkou zobrazují život tzv. malého člověka.

Karel Poláček za Velké války

Karel Poláček narukoval k 18. pěšímu pluku až v roce 1915 jakožto student a využil svého práva stát se jednoročním dobrovolníkem. V létě 1915 absolvoval výcvik a kurz pro jednoroční dobrovolníky (náhradní prapor pluku tehdy sídlil v České Lípě, kterou Poláček ve své knize nazývá německým městem) a stal se četařem, do vyšší hodnosti povýšen nikdy nebyl. Se 14. pochodovým praporem 18. pěšího pluku odešel na východní frontu (tento prapor dorazil ke své mateřské jednotce 19.9.1915). Nakonec se dostal do srbského zajetí(?).

Pozn.: Je překvapivě obtížné dopátrat se jakýchkoliv konkrétnějších informací o Poláčkově životě během války. Žádné vodítko nenabízí ani sborník “Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře”, v němž pouze Olga Hostovská konstatuje na základě místopisných nesrovnalostí ve “Vyprodáno”, že autor pravděpodobně s 18. plukem již nebyl na italské frontě (sem byl pluk z východní fronty přesunut na jaře 1916, ještě před počátkem Brusilovovy ofenzivy). Otázka, co tedy reálný Karel Poláček prožil mezi přesunem pluku do Itálie a svým zajetím, stejně jako to, kdy a jak se vůbec do srbského zajetí měl dostat, zůstává bez odpovědi. On sám ke svým válečným zkušenostem později uvedl: “Nepamatuji si skoro žádná jednotlivá místa, nevím žádná jména měst […] Člověk někudy šel a někde byl, a nevěděl nic o svém okolí. Za nic na světě bych to historicky pravdivě nedovedl rekonstruovat.”

Dílo Karla Poláčka a Velká válka

Válečná doba i přímo pobyt na frontě se výrazně odráží v jednom z nejslavnější Poláčkových děl, zamýšlené pentalogii (z níž stihl dokončit pouze 4 díly):

  1. Okresní město – život na maloměstě před vypuknutím války
  2. Hrdinové táhnou do boje – život na maloměstě na počátku války, vojenský výcvik v důstojnické škole
  3. Podzemní město – pobyt krajanů z maloměsta u 18. pěšího pluku na východní frontě v “hluchém” období bojů mezi podzimem 1915 a Brusilovovou ofenzivou v červnu 1916
  4. Vyprodáno – život na maloměstě na samém konci války a několik epizod z italské fronty

Tyto knihy jsou silně autobiografické (Poláčkovým alter egem je v nich student Jaroslav Štědrý), všechny postavy mají reálnou předlohu (některé nemají ani změněné jméno) a všechna místa, od cvičiště a ubytovny v České Lípě až po pozice na frontě, jsou zobrazena s největší pravděpodobností podle skutečnosti.

Životopis Karla Poláčka

karel_polacek.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 by 127.0.0.1