User Tools

Site Tools


jaroslav_hasek

Jaroslav Hašek (1883-1923)

Jaroslav Hašek byl český spisovatel, publicista a novinář, autor nejpřekládanější knihy české literatury.

Jaroslav Hašek za Velké války

Jaroslav Hašek byl odveden roku 19061) a v říjnu 1906 zařazen do školy pro jednoroční dobrovolníky u pražského 28. pluku2). Krátce po nástupu služby byl však při dodatečné prohlídce uznán služby neschopným a krátce na to superarbitrován3). Při vypuknutí války proto nebyl povolán.

Jaroslav Hašek byl uznán za schopného vojenské služby až v zimě 1914/1915 při některém z dodatečných odvodů a krátce na to povolán. V únoru 19154) odjíždí z Prahy, kde žil, do Českých Budějovic ke kádru 91. pěšího pluku, kde nastoupil službu 17.2.1915. Zde nastupuje do školy jednoročních dobrovolníků, z níž je posléze vyloučen, absolvuje výcvik, přesun náhradního praporu do Királyhídy (Brück nad Litavou) a nakonec s 12. pochodovým praporem 91. pěšího pluku na konci července 1915 odjíždí na frontu do Haliče.

V září 1915 padl do ruského zajetí a do léta 1916 byl v zajateckém táboře Totskoje. Vstoupil do československých legií, kde sloužil jako písař, emisar náborové komise, pak byl přeložen ke spojovacímu oddílu, kulometnému oddílu (s tím absolvoval bitvu u Zborova) a do kanceláře 1. střeleckého pluku. Poté publikoval v časopisech československých legií (mimo jiné protibolševické články). V březnu 1918 odjel do Moskvy a v dubnu 1918 vstoupil do Rudé armády. V té zastával různé funkce (ředitel tiskárny, náčelník pro styk s cizinci, velitel oddílu Čuvašů, zástupce vojenského velitele bugulmského okresu…) a nakonec v prosinci 1920 odjel i se svou ruskou ženou zpět do Prahy.

Dílo Jaroslava Haška a Velká válka

Jaroslav Hašek psal především povídky, jichž vytvořil přes 1 000, naprostou většinu před válkou. V několika z nich se objevuje vojenská tematika, série pěti volně navazujících povídek z roku 1911 je spojena postavou dobrého vojáka Švejka, který se tímto poprvé nakrátko objevuje na scéně české literatury. Všechny povídky s vojenskou tematikou i příbuznými náměty jsou součástí knihy Dobrý voják Švejk před válkou a jiné podivné historky, která vyšla poprvé v roce 1912 (v pozdějších vydáních je kniha doplněna několika novějšími povídkami a povídkami s tematikou (zahraničně)politikou a policejní).

Haškovi povídky jsou dostupné na http://palmknihy.cz/web/kniha/opravdu-hodne-povidek-od-jaroslava-haska-12628.htm

Životopis Jaroslava Haška

1)
Josef Lada: Kronika mého života uvádí 1908, ale zde jde zřejmě o mýlku v letopočtu
2)
Josef Lada uvádí 91. pěší pluk, ale zde jde opět zřejmě o mýlku způsobenou Haškovým pozdějším působením v tomto pluku
3)
již před koncem roku byl prokazatelně opět v civilu
4)
E.A.Longden: Můj přítel Jaroslav Hašek
jaroslav_hasek.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 by 127.0.0.1