User Tools

Site Tools


frantisek_marvan

František Marvan (1886-1971)

Životopis seskládaný z jeho vzpomínek Kadetem za Velké války:

Od roku 1912 sloužil u IR 40, posádkou Nisko.

Po mobilizaci kryt hranic, pak tažení 1. armády.

2.9.1914 raněn do nohy v bitvě pod Lublinem, odsun z fronty, léčení v Hadci Králové.

Podzim - návrat k náhradnímu praporu (Moson v Maďarsku).

Leden - odchod jako velitel pochodového půlpraporu na k pluku na frontu k Medzilaborcům.

Leden-duben - boje v Karpatech: nad Haburou, ústup až k Výravě, boje ruské Velikonoční ofenzivy, německý a RU protiútok na počátku dubna 1915.

Duben - přesun pluku do Haliče

2.5. - krajní křídlo ofenzivy u Gorlic (v záloze)

Někdy poté odchází z pole (snad pro nemoc) a pak se vrací k náhradnímu praporu (Sambor).

Září 1915 - odchod do pole s mimořádným transportem důstojníků (u pluku před 23.9., ještě stíhá závěr bojů na Volyni)

Před Velikonocemi 1916 - lehce raněn do nohy.

Následně nejisté:
- buď zůstává u pluku (a absolvuje jen zdravotní dovolenou do Hradce Králové)
- nebo opět odchází k náhradnímu praporu a na frontu se vrací v létě 1916 (čímž by prošvihl úvodní fázi Brusilovovy ofenzivy)

Zima 1916 - jaro/léto 1917 - instruktorem ve výcvikovém táboře Vladimír Volyňský

Od léta 1917 u pluku na frontě, až po konec války na východě.

Na jaře 1918 přesun do Itálie, stává se součástí IR 110 (vzniklého ze 2 praporů IR 40).

Až do konce války - v pozicích na úplně jižním křídle fronty na Piavě (u moře).

Návrat do vlasti se zbytkem pluku (organizovaný, unikli italskému zajetí).

Viz také: https://www.valka.cz/Marvan-Frantisek-t60167

frantisek_marvan.txt · Last modified: 2019/09/26 16:22 by signumbelli1914