User Tools

Site Tools


bojova_cesta_tkjr_1

TKJR 1

(8. pěší divize, ruské bojiště)

1914

26.8.-2.9. bitva u Komarówa
3.-6.9. ochrana týlu 4. armády
6.-11.9. bitva u Ravy Ruské
11.-26.9. ústup na Białou
4.-11.10. postup zpět na San
14.10.-2.11. boje na Sanu
16.-30.11. boje u Krakówa
1.-13.12. bitva u Limanowe
21.-24.12. ruská protiofenziva v Haliči

1915

7.-11.3. boje u Sękowe
25.-29.3. boje u Stebníku
duben 1915 statické boje u Blechnarky
2.-8.5. postup po bitvě u Gorlic
9.-10.5. bitva u Rzeszówa
14.-20.5. boje u Jaroslawi
1.-5.6. ruský protiútok na Sanu
5.-13.6. přípravy k ofenzivě na Lvov
23.-28.6. severní křídlo útoku skupiny GM Mackensen

(na konci června přesun na italské bojiště, zde Kombinovaná divize Pustertal)

obrana Pusterského údolí

1916

(od jara 1916 zpět v 8. pěší divizi)

5.-13.5. bitva u Folgaria-Lavarone
27.5.-16.6. bitva u Asiaga-Arsiera
16.6.-24.7. italský protiútok na Planině sedmi obcí
září-říjen boje v jihovýchodním úseku tyrolské fronty

1917

(od jara 1917 8. pěší divize přejmenována na Divizi císařských myslivců)

statické pozice u Pasubia

1918

13.3. zničení italských pozic na Pasubiu
říjen boje u Pasubia a v údolí Laghi
1.-2.11. italský průlom na Planině Sedmi obcí
3.11. ústup k Tridentu

(celá divize na konci války zajata Italy)

bojova_cesta_tkjr_1.txt · Last modified: 2021/05/16 21:23 by signumbelli1914