User Tools

Site Tools


bojova_cesta_sapb_9

SapB 9

Prapor byl rozdělen na jednotlivé setniny, působily podle potřeby, většinou u jednotek IX. armádního sboru.

bojova_cesta_sapb_9.txt · Last modified: 2023/09/05 21:44 by signumbelli1914