User Tools

Site Tools


bojova_cesta_sapb_8

SapB 8

Prapor byl rozdělen na jednotlivé setniny, působily podle potřeby, většinou u jednotek VIII. armádního sboru.

bojova_cesta_sapb_8.txt · Last modified: 2023/09/05 21:44 by signumbelli1914