User Tools

Site Tools


bojova_cesta_sapb_2

SapB 2

Prapor byl rozdělen na jednotlivé setniny, působily podle potřeby, většinou u jednotek II. armádního sboru.

1/2. Komp.

  • červenec 1915: 46. zeměbranecká pěší divize1)

2/2. Komp.

  • srpen 1914: 13. zeměbranecká pěší divize2)

3/2. Komp.

  • září 1914: armádní skupina Kummer3)

4/2. Komp.

  • říjen 1914: XIV. sbor (5 pěší divize?)4)
  • únor-červenec 1915: 46. zeměbranecká pěší divize5)

5/2. Komp.

  • prosinec 1914: 25 pěší divize6)
  • prosinec 1915: 19. pěší brigáda7)
  • 1916-1917: Selz (na Krasu) - 9. pěší divize (jaro 1916), 106. domobranecká pěší divize / 110. domobranecká pěší brigáda (květen 1916)8)

6/2. Komp.

  • srpen 1914: 25. pěší divize9)
1) , 2) , 3) , 4) , 5) , 6) , 7) , 8) , 9)
OeStA-GfB-Kt. 146 - Pioniere, Sappeure
bojova_cesta_sapb_2.txt · Last modified: 2023/09/05 21:43 by signumbelli1914