User Tools

Site Tools


bojova_cesta_lir_9

LIR 9

(26. zeměbranecká pěší divize, ruské bojiště)

1914

26.8.-2.9. bitva u Komarówa
6.-11.9. bitva u Ravy Ruské
11.-25.9. ústup na Białou
4.-11-10. postup zpět na San
14.-28.10. boje na Sanu
počátek listopadu ústup do Karpat
20.11.-2.12. boje na východním Slovensku
1.-13.12. úder do jižního křídla ruských sil v bitvě u Limanowe
13.-20.12. pronásledování po bitvě u Limanowe
21.-24.12. ruská protiofenziva v Haliči
29.12. boj u Gorlic

1915

leden statická front v Karpatech
27.1.-5.2. ruská protiofenziva v Karpatech
17.-22.2. boje u Jasionky
27.2.-23.3. druhá ofenziva v Karpatech(?)
20.-31.3. Velikonoční bitva
duben statická fronta v Karpatech
2.-8.5. průlom u Gorlic
9.-10.5. bitva u Sanoku
15.5.-4.6. bitva u Przemyślu

(na počátku června přesun ke 4. armádě)

12.-15.6. bitva u Moscisk-Lubaczowa
16.-19.6. bitva u Grodku-Magierowa
23.-28.6. přípravy k postupu na sever
1.-10.7. druhá bitva u Kraśniku
15.7.-1.8. postup na Lublin
2.-4.8. boje mezi Vislou a Bugem
5.-8.8. bitva u Lubartowa
8.-11.8. boje kolem Ostrowa

(12.8. přesun k 1. armádě)

19.-26.8. postup na Kovel
26.8.-13.9. ofenziva na Volyni
13.-24.9. ruská protiofenziva na Luck
16.10.-14.11. bitva u Czartoryjsku
listopad-květen statická fronta u Czartoryjsku

1916

4.-15.6. Brusilovova ofenziva - hlavní průlom
4.-9.7. boje na Styru
10.-12.7. boje na Stochodu
28.7.-15.8. bitva o Kovel
od září statická fronta u Kovelu

1917

celý rok statická fronta u Kovelu
3.4. obsazení ruského předmostí u Tobolu

1918

(v únoru přesun do Tyrolska, italská fronta)

15.-19.6. boje na Planině Sedmi obcí a Monte Grappa
24.6.-15.7. italské protiútoky na Planině Sedmi obcí

(na počátku srpna přesun k armádní skupině Boroević)

24.-29.10. italský průlom na Piavě
bojova_cesta_lir_9.txt · Last modified: 2020/03/22 12:50 by signumbelli1914