User Tools

Site Tools


bojova_cesta_lir_30

LIR 30

(26. zeměbranecká pěší divize, ruské bojiště)

1914

26.8.-2.9. bitva u Komarówa
6.-11.9. bitva u Ravy Ruské
11.-25.9. ústup na Białou
4.-11-10. postup zpět na San
14.-28.10. boje na Sanu
počátek listopadu ústup do Karpat
20.11.-2.12. boje na východním Slovensku
1.-13.12. úder do jižního křídla ruských sil v bitvě u Limanowe
13.-20.12. pronásledování po bitvě u Limanowe
21.-24.12. ruská protiofenziva v Haliči
29.12. boj u Gorlic

1915

leden statická front v Karpatech
27.1.-5.2. ruská protiofenziva v Karpatech
17.-22.2. boje u Jasionky
27.2.-23.3. druhá ofenziva v Karpatech(?)
20.-6.4. Velikonoční bitva
duben statická fronta v Karpatech

(někdy před květnem podřízen 2. pěší divizi)

2.-8.5. průlom u Gorlic
9.-10.5. bitva u Rzeszówa
11.5. obsazení Sanoku
16.5.-4.6. bitva u Przemyślu
5.-22.6. ofenziva na Lvov
1.-10.7. druhá bitva u Kraśniku
29.7.-1.8. obsazení Lublinu

(někdy před zářím návrat k 26. zeměbranecké pěší divizi)

2.-4.8. boje mezi Vislou a Bugem
5.-8.8. bitva u Lubartowa
8.-11.8. boje kolem Ostrowa

(12.8. přesun k 1. armádě)

19.-26.8. postup na Kovel
26.8.-13.9. ofenziva na Volyni
13.-24.9. ruská protiofenziva na Luck
16.10.-14.11. bitva u Czartoryjsku
od listopadu statická fronta u Czartoryjsku

1916

(někdy před červnem přesun k 4. pěší divizi)

do května statická fronta severně od Lucku
4.-15.6. Brusilovova ofenziva - hlavní průlom na Volyni
16.6.-3.7. protiofenziva Centrálních mocností
4.7. boje u Barowicy
28.7.-12.8. bitva o Kovel
od srpna statická fronta severně od Lucku

1917

leden-březen lokální akce na Volyni

(v létě u bavorské 4. jezdecké brigády)

(pravděpodobně od září podřízen 54. pěší divizi)

od srpna statické pozice u Zbrzyze

1918

březen-květen obsazování Ukrajiny
do listopadu okupační síly na Ukrajině
bojova_cesta_lir_30.txt · Last modified: 2020/03/22 14:12 by signumbelli1914