User Tools

Site Tools


bojova_cesta_lir_13

LIR 13

Plukovní dějiny: Zeměbranci z Hané 1914-1918

Jinak prakticky po celou válku společně s LIR 15.

bojova_cesta_lir_13.txt · Last modified: 2020/03/17 18:43 by signumbelli1914