User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_93

IR 93 - pluk (II., III. a IV. prapor)

1914

(5. pěší divize, ruská fronta)

23.-25.8. bitva u Kraśniku
26.8.-10.9. boje pod Lublinem
11.-25.9. ústup na Nidu
1.-6.10. postup po severním břehu Visly
22.-26.10. bitva u Ivanogorodu
27.-30.10. ústup na Opatówku
31.10.-2.11. boje na Opatówce
7.11. ústupový boj u Dzialoszyc
16.-30.11. boje u Krakówa
14.-19.12. pronásledování po bitvě u Limanowe
20.-31.12. boje na Nidě

1915

leden-únor poziční boje na Nidě

(14.-20.2. přesun k armádní skupině Pflanzer-Baltin)

22.-26.2. boje u Stanislavova
27.2.-22.3. boje ve východní Haliči
23.3.-12.5. statické boje v Karpatech
15.-20.5. obranné boje u Nadworné
5.6.-9.7. vytlačení nepřítele z jižního břehu Dněstru
26.8.-9.9. ofenziva ve východní Haliči
6.-12.9. bitva na Serethu
říjen-květen statická fronta ve východní Haliči

1916

6.-16.6. boje Brusilovovy ofenzivy (jižní průlom)
červen-červenec ústup z východní Haliče
konec července zálohou u Nadworne
7.-10.8. bitva u Stanislavova
11.-13.8. ústup za Bystrzycu Solotwinskou
srpen-červen statická fronta u Stanislavova

1917

6.-16.7. boje u Stanislavova
24.-26.7. pronásledování ustupujících ruských sil

(7. armáda)

27.7.-srpen boje v Bukovině
srpen-březen statická fronta v Bukovině

1918

(duben 34. pěší divize)

duben-červenec okupace Ukrajiny

(červenec přesun na italskou frontu?)

IR 93 - odloučený prapor (I. prapor)

(12. horská brigáda, srbské bojiště)

1914

(v 48. pěší divizi)

12.-15.8. překročení Driny
16.-19.8. bitva u Jadaru
20.-21.8. ústup ze Srbska
6.9.-4.10. bitva na Drině
24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo
16.-25.11. bitva na Kolubaře
29.11.-15.12. porážka třetího tažení do Srbska a ústup ze země

1915

leden-květen nečinná fronta na Sávě

(22. května přesun na sočskou frontu, italské bojiště)

23.5.-22.6. rozvinutí a první boje u pobřeží
23.6.-7.7. první bitva na Soči
18.7.-10.8. druhá bitva na Soči

(červenec přesun k armádní skupině Rohr)

srpen boje na korutanské hranici
13.9.-13.10. boje na korutanských hřebenech
říjen-únor statická fronta v Korutanech

1916

(březen přesun do Tyrolska)

15.-26.5. bitva u Folgaria-Lavarone
27.5.-16.6. bitva u Asiaga-Arsiera

(červen přesun na východní frontu, ruské bojiště)

21.6.-3.7. protiofenziva Centrálních mocností na Luck
10. a 16.7. akce k odvedení pozornosti u Gubinu
20.-21.7. bitva u Berestečka
22.-28.7. bitva u Brodů
30.7. boj jižně od Lipy
srpen-říjen statická fronta u Brodů

(listopad přesun na sočskou frontu, italské válčiště)

1917

12.5.-5.6. desátá bitva na Soči
18.8.-13.9. jedenáctá bitva na Soči
24.-27.10. průlom u Caporetta
28.10.-1.11. postup na Tagliamento
5.-10.11. pronásledování na Piavu
polovina listopadu boj na předmostí Zenson

(od konce roku 1917 součástí nového 119. pěšího pluku)

bojova_cesta_ir_93.txt · Last modified: 2020/03/22 19:58 by signumbelli1914