User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_92

IR 92 - pluk (I., III. a IV. prapor)

(29. pěší divize, srbské bojiště)

1914

12.-24.8. boje u Šabace
6.9.-4.10. boje na Drině
24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo
16.-28.11. bitva na Kolubaře
29.11.-15.12. porážka v Srbsku a ústup ze země

1915

(leden přesun ke 3. armádě do Karpat, ruské bojiště)

23.-26.1. první ofenziva v Karpatech
27.1.-5.2. ruská protiofenziva v Karpatech
27.2.-23.3. druhá ofenziva v Karpatech
20.3.-6.4. velikonoční bitva
6.-14.4. boje v karpatském podhůří
duben-květen statická fronta v Karpatech
2.-8.5. postup po průlomu u Gorlic
9.-10.5. boje u Sanoku
11.-12.5. pronásledování
15.5.-4.6. boje u Przemyślu
12.-15.6. bitva u Moscisk-Lubaczówa
16.-19.6. bitva u Grodku-Magierowa
20.-23.6. boje u Lvova
23.-28.6. bitva u Bukaczowce-Bobrky
29.6.-2.7. bitva na Gnilé Lipě
2.-5.7. pronásledování na Zlotou Lipu
26.8.-6.9. ofenziva ve východní Haliči
6.-12.9. bitva na Serethu
13.-17.9. boje na Borszczewce
18.-24.9. ruská protiofenziva u Lucku
21.10. boj u Lopuszna
říjen-květen statická fronta u Brodů

1916

(6.-8.6. přesunuta jako posila ke 4. armádě)

10.-15.6. boje na Stochodu
16.6.-3.7. protiofenziva Centrálních mocností
28.7.-12.8. bitva o Kovel
30.8.-polovina října ruská podzimní ofenziva

1917

2. a 14.3. boj u Woronczyna a Witonieze
do září statická fronta u Kovelu

(září přesun na italskou frontu)

24.-27.10. průlom u Caporetta
28.10.-7.11. postup na Tagliamento
8.-12.11. postup na Piavu
16.-17.11. pokus překročit Piavu

(IV. prapor od konce roku 1917 součástí nového 137. pěšího pluku)

1918

15.-25.6. bitva na Piavě
24.-29.10. italská ofenziva na Piavě

IR 92 - odloučený prapor (II. prapor)

(10. horská brigáda, srbské bojiště)

1914

(v 48. divizi)

24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo
16.-25.11. bitva na Kolubaře
29.11.-15.12. porážka třetího tažení do Srbska a ústup ze země

1915

leden-červen nečinná fronta na Sávě

(od května v 61. divizi)

(5.-18.7. přesun na sočskou frontu, italské bojiště)

18.7.-10.8. druhá bitva na Soči

(18.-23.10. přesun do Srbska, zde jako nezávislá brigáda, balkánské bojiště)

18.10.-6.11. postup do centrálního Srbska
6.-24.11. boje jižně od Moravy
prosinec boje na hranicích Černé Hory

1916

leden dobytí Černé Hory

(v únoru přesun do Tyrolska, zde v 59. divizi, italské bojiště)

15.-26.5. bitva u Folgaria-Lavarone
27.5.-16.6. bitva u Asiaga-Arsiera

(od června v 57. divizi)

16.6.-24.7. italská protiofenziva na Planině Sedmi obcí
21.-27.7. boje v údolí Fleims

(v říjnu přesun na rumunskou frontu, zde v 73. divizi)

23.10.-25.11. boje podél řeky Alt
1.-6.12. postup do Malého Valašska
7.-14.12. pronásledování do Buzeu
22.-28.12. bitva u Romnicu-Sarat

1917

6.1. boj u Odobesci

(na jaře přesun k 179. pěší brigádě v 90. divizi, italské bojiště)

celý rok statická fronta v Tyrolsku, bez větších akcí

(od konce roku 1917 součástí nového 137. pěšího pluku)

bojova_cesta_ir_92.txt · Last modified: 2020/03/22 19:56 by signumbelli1914