User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_42

IR 42 - pluk (I., II. a III. prapor)

(29. pěší divize, srbské bojiště)

1914

12.-24.8. boje u Šabace
6.9.-4.10. boje na Drině
24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo
16.-28.11. bitva na Kolubaře
29.11.-15.12. porážka v Srbsku a ústup ze země

1915

(leden přesun ke 3. armádě do Karpat, ruské bojiště)

23.-26.1. první ofenziva v Karpatech
27.1.-5.2. ruská protiofenziva v Karpatech
27.2.-23.3. druhá ofenziva v Karpatech
20.3.-6.4. velikonoční bitva
6.-14.4. boje v karpatském podhůří
duben-květen statická fronta v Karpatech
2.-8.5. postup po průlomu u Gorlic
9.-10.5. boje u Sanoku
11.-12.5. pronásledování
15.5.-4.6. boje u Przemyślu
12.-15.6. bitva u Moscisk-Lubaczówa
16.-19.6. bitva u Grodku-Magierowa
20.-23.6. boje u Lvova
23.-28.6. bitva u Bukaczowce-Bobrky
29.6.-2.7. bitva na Gnilé Lipě
2.-5.7. pronásledování na Zlotou Lipu
26.8.-6.9. ofenziva ve východní Haliči
6.-12.9. bitva na Serethu
13.-17.9. boje na Borszczewce
18.-24.9. ruská protiofenziva u Lucku
21.10. boj u Lopuszna
říjen-květen statická fronta u Brodů

1916

v červnu v záloze, za Brusilovovy ofenzivy nasazován jako posila

(od července u 46. zeměbranecká pěší divize)

20.-21.7. bitva u Berestečka
od srpna statická fronta na Styru

1917

(od jara zpět u 29. pěší divize)

2. a 14.3. boj u Woronczyna a Witonieze
do září statická fronta u Kovelu

(září přesun na italskou frontu)

24.-27.10. průlom u Caporetta
28.10.-7.11. postup na Tagliamento
8.-12.11. postup na Piavu
16.-17.11. pokus překročit Piavu

1918

(od jara u 57. pěší divize)

15.-25.6. bitva na Piavě
24.6.-5.7. boje na ostrovech v ústí Piavy
24.-29.10. italská ofenziva na Piavě

IR 42 - odloučený prapor (IV. prapor)

(3. horská brigáda, srbské bojiště)

1914

14.-17.8. ofenziva proti Černé Hoře
18.8.-2.9. vyčištění Herecgoviny
6.9.-4.10. bitva na Drině

(od října v 50. divizi)

v říjnu boje v Bosně
18.-30.10. bitva na Romanja Planině
24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo
16.-28.11. bitva na Kolubaře a Ljigu
29.11.-15.12. porážka v Srbsku a ústup ze země

1915

leden-duben nečinná fronta na Sávě

(od jara 6. horská brigáda, od května v 57. divizi) (15.-21.5. přesun sočskou frontu, italské bojiště)

23.5.-22.6. první boje u moře
18.7.-10.8. druhá bitva na Soči

(září přesun do Syrmie, balkánské bojiště)

29.9.-5.10. příprava na překročení Dunaje a Sávy
6.-11.10. dobytí Bělehradu
12.-17.10. boje jižně od Bělehradu
18.10.-6.11. postup do centrálního Srbska
6.-24.11. boje jižně od Moravy
konce prosince zahájení tažení proti Černé Hoře

1916

leden dobytí Černé Hory

(únor přesun do Tyrolska, italské bojiště)

15.-26.5. bitva u Folgaria-Lavarone
27.5.-17.6. bitva u Asiago-Arsiero

(od června v 59. divizi)

(na konci června přesun do východní Haliče)

3.-4.7. v záloze u Delatynu
4.-6.7. druhá fáze bitvy u Kolomeje
28.7.-8.8. boje v Karpatech
7.-12.8. boje u Stanislavova
30.8.-polovina října ruská podzimní ofenziva
5.-6.11. boje u Kirlibaby
28.11. boj mezi Botosul a Capul

1917

v zimě lokální boje u Kirlibaby
24.-30.7. postup do Moldávie
konec července - polovina srpna postup do Bukoviny
14.-18.8. útoky přes hranice Bukoviny
druhá polovina srpna a počátek října boje u výšiny Ciota

(od konce roku 1917 součástí nového 137. pěšího pluku)

bojova_cesta_ir_42.txt · Last modified: 2020/03/22 19:31 by signumbelli1914