User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_36

IR 36 - pluk (I., II., III. a IV. prapor)

(10. pěší divize, ruské bojiště)

1914

26.8.-2.9. bitva u Komarówa
6.-11.9. bitva u Ravy Ruské
11.-25.9. ústup na Białou
8.-10.10. boje u Javorniku Polskeho
11.10. obsazení Jaroslavi
14.-28.10. boje na Sanu
počátek listopadu ústup do Karpat
21.-23.11. boje u Żmigrodu
24.11.-2.12. boje u Krempne a ústup k Bardejovu
1.-13.12. útok do týla ruských armáda v bitvě u Limanowe
13.-17.12. pronásledování po bitvě u Limanowe
18.-20.12. boje u Ryglic
21.-24.12. ruská protiofenziva v Haliči
25.-27.12. ústup na úpatí Karpat
28.-31.12. boje u Gorlic

1915

2.2.-17.3. boje jižně od Gorlic
2.-8.5. průlom u Gorlic
12.5. boje severně od Rzeszówa
18.5.-27.5. boje na předmostí Sanu u Sieniawy

(v červnu pluk rozpuštěn; náhradní prapor zachován, pochodové formace však posílány k různým jiným plukům)

bojova_cesta_ir_36.txt · Last modified: 2020/03/22 12:19 by signumbelli1914