User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_35

IR 35 - pluk (I., II. a IV. prapor)

(19. pěší divize, ruské bojiště)

1914

26.8.-2.9. bitva u Komarówa
6.-11.9. bitva u Ravy ruské
11.-25.9. ústup na Białou
4.-11.10. postup zpět na San
14.-28.10. boje na Sanu
16.-30.11. boje u Krakówa
1.-13.12. postup po severním břehu Visly v rámci limanowské operace

1915

(začátek ledna přesun k Německé Jižní armádě)

23.1.-5.2. první ofenziva v Karpatech
16.-26.2. boje v Karpatech
27.2.-23.3. druhá ofenziva v Karpatech
15.-22.5. postup na Perehinsko
10.-20.6. střežení Dněstru mezi Ostrowem a Żurawnem
23.-28.6. bitva u Bukaczowce-Bobrky
29.6.-2.7. bitva na Gnilé Lipě
26.8.-6.9. ofenziva ve východní Haliči
6.-12.9. bitva na Serethu
14.9. boje na Strypě
říjen-květen statická fronta u Tarnopolu

1916

4.-9.6. Brusilovova ofenziva - boje u Jezerné
4.-8.8. boje u Zalośće
9.-13.9. boje na Serethu
11.-13.8. ústup na Zlatou Lipu
30.8.-polovina října ruská podzimní ofenziva
říjen-červen statická fronta u Tarnopolu

1917

29.6.-2.7. bitva u Zborova
19.-21.7. průlom u Tarnopolu
22.-25.7. pronásledování na Zbrucz

(na začátku září přesun na italskou frontu)

(od podzimu u 6. pěší divize)

10.-23.11. boje u Asiaga
23.12. boj na Col del Rosso

1918

(od jara zpět u 19. pěší divize)

celý rok statická fronta v Tyrolsku

IR 35 - odloučený prapor (III. prapor)

(8. horská brigáda, srbské bojiště)

1914

(v 18. divizi)

20.-22.8. boje u Priboje
6.9.-4.10. bitva na Drině
18.-30.10. bitva na Romanja Planině
24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo
16.-28.11. bitva na Kolubaře a Ljigu
29.11.-15.12. porážka v Srbsku a ústup ze země

1915

(v 1. divizi)

leden-květen nečinná fronta na Sávě

(květen přesun na sočskou frontu, italské bojiště)

23.5.-4.6. rozvinutí a první boje u pobřeží
12.-20.8., 4.-5.9. a 23.10. boje u Tolminu

1916

18.3. boj u Ciginj

(konec března přesun do Tyrolska)

15.-26.5. bitva u Folgaria-Lavarone
27.5.-16.6. bitva u Asiaga-Arsiera
16.6.-24.7. italská protiofenziva na Planině Sedmi obcí

(8.-10.8. přesun na sočskou frontu)

8.-16.8. konec šesté bitvy na Soči

(začátek října přesun do Transylvánie, rumunské bojiště)

do 9.10. vyhnání rumunských sil z Transylvánie
14.10.-23.11. průlom přes průsmyky u Brašova
26.11.-6.12. postup do Malého Valašska
7.-4.12. pronásledování k Buzeu
22.-28.12. bitva u Romnicu-Sarat

1917

(přesun do sektoru Haromszek)

14.-17.1. a 29.1. boje v údolí Casinu

(od února v 71. divizi)

únor-červenec statická fronta v Karpatech
22.-29.7. rusko-rumunská letní ofenziva
8.-13.8. bitva v oblasti Oitoz
14.-28.8. boje na přístupech do západního Moldavska
9.9. boj u D. Cosna
18.9. boje u Lesuntului

(od konce roku 1917 součástí nového 111. pěšího pluku)

bojova_cesta_ir_35.txt · Last modified: 2021/11/18 20:27 by signumbelli1914