User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_3

IR 3 - pluk (II. a III. prapor)

(12. pěší divize, ruské bojiště)

1914

23.-25.8. bitva u Kraśniku
26.8.-10.9. boje pod Lublinem
11.-25.9. ústup na Nidu
1.-6.10. postup po severním břehu Visly
22.-26.10. bitva u Ivanogorodu
27.-30.10. ústup na Opatówku
31.10.-2.11. boje na Opatówce
16.-25.11. boje u Krakówa
15.-18.12. pronásledování po bitvě u Limanowe
20.-26.12. boje na Nidě

(přesun ke 3. armádě)

1915

1.1. boj na Biale
leden-duben statická fronta u Gorlice
8.-11.3. boje u Gorlice
2.-8.5. průlom u Gorlice
9.-10.5. boje u Rzeszówa
11.-12.5. pronásledování
14.-20.5. boje u Jaroslawi
23.-28.5. boje u Radymna
12.-15.6. průlom u Mosciska-Lubaczów
16.-19.6. bitva u Grodku-Magierowa
20.-22.6. boje u Lvova
8.-11.8. boje u Ostrówa
12.-17.8. postup na Brest Litevský
18.-23.8. překročení Bugu
24.-26.8. dobytí Brestu Litevského

(10.-15.9. přesun k 7. armádě)

14.-16.9. boje na Strypě
12.-13.10. boje na Strypě
19.11. boje u Dobropole

1916

27.12.-26.1. Novoroční bitva
leden-květen statická fronta u Bučače
6.-16.6. Brusilovova ofenziva - jižní průlom
5.-8.7. boje u Folwarku Okopy
12.-14.7. boje u Olezy
28.7.-3.8. boje na Dněstru
8.-11.8. boje na Zloté Lipě
30.8.-říjen ruská podzimní ofenziva

(přesun na jižní křídlo 7. armády)

1917

leden-květen statická fronta u Dorna Vatry

(polovina června přesun na Sočskou frontu - italské válčiště)

18.8.-13.9. jedenáctá bitva na Soči
28.10.-1.11. průlom u Caporetta
2.-4.11. překročení Tagliamenta
5.-10.11. postup na Piavu
listopad-červen statická fronta na Piavě

1918

15.-25.6. bitva na Piavě
červenec-říjen statická fronta na Piavě

IR 3 - odloučený prapor (I. prapor)

(12. horská brigáda, srbské bojiště)

1914

(v 48. pěší divizi)

12.-15.8. překročení Driny
16.-19.8. bitva u Jadaru
20.-21.8. ústup ze Srbska
6.9.-4.10. bitva na Drině
24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo
16.-25.11. bitva na Kolubaře
29.11.-15.12. porážka třetího tažení do Srbska a ústup ze země

1915

leden-květen nečinná fronta na Sávě

(22. května přesun na sočskou frontu, italské bojiště)

23.5.-22.6. rozvinutí a první boje u pobřeží
23.6.-7.7. první bitva na Soči
18.7.-10.8. druhá bitva na Soči

(červenec přesun k armádní skupině Rohr)

srpen boje na korutanské hranici
13.9.-13.10. boje na korutanských hřebenech
říjen-únor statická fronta v Korutanech

1916

(březen přesun do Tyrolska)

15.-26.5. bitva u Folgaria-Lavarone
27.5.-16.6. bitva u Asiaga-Arsiera

(červen přesun na východní frontu, ruské bojiště)

21.6.-3.7. protiofenziva Centrálních mocností na Luck
10. a 16.7. akce k odvedení pozornosti u Gubinu
20.-21.7. bitva u Berestečka
22.-28.7. bitva u Brodů
30.7. boj jižně od Lipy
srpen-říjen statická fronta u Brodů

(listopad přesun na sočskou frontu, italské válčiště)

1917

12.5.-5.6. desátá bitva na Soči
18.8.-13.9. jedenáctá bitva na Soči
24.-27.10. průlom u Caporetta
28.10.-1.11. postup na Tagliamento
5.-10.11. pronásledování na Piavu
polovina listopadu boj na předmostí Zenson

(od konce roku 1917 součástí mateřského 3. pěšího pluku)

IR 3 - odloučený prapor (IV. prapor)

(4. pěší divize, ruské bojiště)

26.8.-2.9. bitva u Komarówa
4.-11.9. krytí týlu 4. armády při bitvě u Rawy Ruské
12.-25.9. ústup na Dunajec
4.-11.10. postup zpět na San
14.-17.10. neúspěšná snaha o překročení Sanu
18.-2.11. boje na Sanu
16.-30.11. boje u Krakówa
14.-19.12. postup po severním břehu Visly v rámci limanowské operace

1915

20.12.-duben statické pozice na Nidě
9.-12.5. postup po gorlickém průlomu po severním břeh Visly
15.-22.5. bitva u Opatówa
26.6. boje u Glinian
29.6.-2.7. pronásledování na severním břehu Visly

(4.-12.7. přesun ke 4. armádě)

15.7.-1.8. postup na Lublin
2.-4.8. boje mezi Vislou a Bugem
5.-8.8. bitva u Lubartówa
12.-17.8. postup na Brest Litevský

(po polovině srpna přesun k 1. armádě)

26.8.-13.9. ofenziva na Volyni
13.-24.9. ruská protiofenziva u Lucku
23.-28.9. druhá ofenziva na Rovno
7.10. boje na Putilovce
16.10.-listopad boje u Czartoryjsku

1916

listopad-květen statická fronta severně od Lucku

(před květen 1916 přesun k 11. horské brigádě, italské bojiště?)

15.-26.5. bitva u Folgaria-Lavarone
27.5.-16.6. bitva u Asiaga-Arsiera

(přesun na východní frontu)

21.6.-3.7. protiofenziva Centrálních mocností na Luck
10.7. a 16.7. boje u Gubinu
20.-21.7. bitva u Berestečka
22.-28.7. bitva u Brodů
30.7. boje jižně od Lipy
srpen-listopad statická fronta jižně od Lucku

(po polovině listopadu přesun zpět na italskou frontu)

1917

12.5.-5.6. 10. bitva na Soči

(červen 1917 přesun k mateřskému pluku)

(od konce roku 1917 součástí nového 119. pěšího pluku)

bojova_cesta_ir_3.txt · Last modified: 2021/01/06 11:36 by signumbelli1914