User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_136

IR 136

(vznikl při reformě na konci roku 1917 z III/75, IV/75 a I/102; 49. pěší divize, italské válčiště)

1918

25.-28.5. útok v Tonalském průsmyku
13.-14.8. boje u vrcholu Persena
září boje hlídek u Val di Genova

(v říjnu u divize vypukla vzpoura)

bojova_cesta_ir_136.txt · Last modified: 2020/03/21 16:03 by signumbelli1914