User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_121

IR 121

(vznikl při reformě na konci roku 1917 z III/94, IV/94 a III/74; 29. pěší divize, italské válčiště)

1918

15.-25.6. bitva na Piavě
24.-29.10. italská ofenziva na Piavě
bojova_cesta_ir_121.txt · Last modified: 2020/03/21 16:00 by signumbelli1914