User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_120

IR 120

(vznikl při reformě na konci roku 1917 z I/100, II/100 a I/1; 48. pěší divize, italské válčiště)

1918

15.-19.6. boje u masivu Monte Grappa
24.6.-15.7. italský protiútok v oblasti Monte Grappa
září boje na Monte Pertica
24.-28.10. obrana na Monte Grappa
bojova_cesta_ir_120.txt · Last modified: 2020/03/21 14:55 by signumbelli1914