User Tools

Site Tools


bojova_cesta_fjb_13

FJB 13

(8. pěší divize, ruské bojiště)

1914

26.8.-2.9. bitva u Komarówa
3.-6.9. ochrana týlu 4. armády
6.-11.9. bitva u Ravy Ruské
11.-26.9. ústup na Białou
4.-11.10. postup zpět na San
14.10.-2.11. boje na Sanu
16.-30.11. boje u Krakówa
1.-13.12. bitva u Limanowe
21.-24.12. ruská protiofenziva v Haliči

1915

7.-11.3. boje u Sękowe

(přesun do Karpat?)

(na počátku května podřízena skupině Ljubićić, 7. armáda)

9.-20.6. ruská ofenziva na Dněstru

(od června 6. pěší divize)

5.6.-19.7. vyhnání ruských sil z jižního břehu Dněstru
26.8.-6.9. ofenziva ve východní Haliči
6.-12.9. bitva na Serethu
říjen-prosinec statické pozice na Dněstru

(od prosince v 30. pěší divizi)

1916

leden-květen statické pozice na Dněstru
4.-16.6. Brusilovova ofenziva - jižní průlom
21.-24.6. ruský postup Bukovinou
24.6.-6.7 bitva u Kolomeje
21.-27.7. boje mezi Pruthem a Dněstrem
7.-10.8. bitva u Stanislavova
30.8.-polovina října ruská podzimní ofenziva
listopad-červen statická fronta u Delatynu

1917

24.-30.7. postup zpět do Bukoviny
31.7.-5.8. znovudobytí Černovic
srpen snaha o postup do Moldávie
září-únor statická fronta u Černovic

1918

březen-květen obsazování Ukrajiny
červen-říjen okupační síly na Ukrajině

(v říjnu přesun na balkánskou frontu)

říjen-počátek listopadu ústup ze Srbska
bojova_cesta_fjb_13.txt · Last modified: 2020/12/15 18:35 by signumbelli1914